ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Շահնազարյան, Մարիա Ալեքսանդրի

Տարբեր կատիոններով մոդիֆիկացված Հայաստանի բնական ցեոլիթների սորբումային հատկությունները : Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.17.04 / Сорбционные свойства модифицированных различными катионами природных цеолитов Армении : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ. - Երևան, 2013. - 22 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ Հ.Գ. Խաչատրյան


Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա


Thesis

Powered by Koha