ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի տեղեկագիր : Տեխնիկական գիտությունների սերիա / Известия Национальной академии наук Армении и государственного инженерного университета Армении : Серия технических наук ՀՀ ԳԱԱ, ՀՊՃՀ; Խմբ. կոլ.՝ Ռ.Մ. Մարտիրոսյան և ուրիշն. - Երևան : ՀՊՃՀ հրատ, 1958-. - Հրատ. է տարին 4 անգամ - Հրատ. է տարին 3 անգամ -2006 - Հիմնադրվել է 1948թ.

Համառոտգիրը հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներռվ

0002-306X = Изв. НАН РА и ГИУА. Сер. ТН.


Տեղեկագիր ․ Տեխնիկական գիտությունների սերիա

Powered by Koha