ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Ջուլֆայան, Հակոբ Գրիգորի

Ֆերրոմագնիսական միջավայրերում ԳԲՀ և օպտիկական տիրույթների էլեկտրամագնիսական ճառագայթման փոխակերպման հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / Исследование преобразoвания электромагнитного излучения свч и оптического диапазонов в феромагнитных средах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ. - Երևան, 2017. - 22 էջ.

Գիտ.ղեկ.` Ա.Հ. Մակարյան


Ռադիոֆիզիկա


Thesis

Powered by Koha