ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Հարությունյան, Հրաչյա Ղահրամանի

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, ճնշումային խողովակաշարերի ամրության և կայունության հաշվարկային մեթոդների կատարելագործում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե. 23. 02 / Совершенствование расчетных методов прочности и устойчивости напорных трубопроводов гидротехнических сооружений : Aвтореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02 ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ. - Երևան, 2016. - 22 էջ. : աղ.

Գիտ. ղեկ.` Ա.Ա. Սարուխանյան


Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն


Thesis

Powered by Koha