ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Գյուլզադյան, Հ.Հ.

Ավտոճանապարհի հողային պաստառի կառուցում : Մեթոդական ցուցումներ «073201.00.6 - Շինարարության մասնագիտության 073201.09.6 - Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում» կրթական ծրագիր ուսանողների կուրսային աշխատանքի կատարման համար / Հ.Հ. Գյուլզադյան, Դ.Թ. Պետրոսյան ; ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՃՇՀԱՀ. - Երևան : ՃՇՀԱՀ, 2020. - 82 էջ : աղ.

Առանց տիտղոսաթերթի՝ գրքի նկարագրությունը կազմից:


Ավտոճանապարհային շինարարություն--Մեթոդական ցուցումներ

Powered by Koha