ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Ջուլհակյան, Թ.Հ.

Ջերմամատակարարման համակարգեր : Ուսումնական ձեռնարկ / Թ.Հ. Ջուլհակյան ; Գրախոս՝ Ռ.Ս. Խարազյան ; Մասն. խմբ. ՝ Ա.Կ. Քարամյան ; Պատ. խմբ. ՝ Լ.Ա. Միրզոյան ;ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՃՇՀԱՀ. - Երևան : ՃՇՀԱՀ, 2020. - 152 էջ. : գծապատկ., նկ., աղ.

Օգտ. աղբյուրներ ` էջ 149 ( 8 անուն )

978-9939-63-330-5


Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Powered by Koha