ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Սահակյան, Հասմիկ Արտեմի

Բազմաչափ բինար խորանարդի գագաթների ենթաբազմությունների տրոհումների քանակական նկարագիրը : Սեղմ. Ա.01.09- «Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն» մասն. ֆիզմաթ գիտ. թեկն. / Количественное описание разбиений подмножеств вершин многомерного бинарного куба. Автореф. ... канд. физ.-мат. наук по спец. 01.01.09 Հ.Ա.Սահակյան. - Երևան, 2002. - 19 էջ.

ՀՀ ԳԱԱ, ԻԱՊԻ Գիտ. ղեկ.՝ ֆ.մ.գ.դ-ր Լ.Հ.Ասլանյան


Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն


Thesis

Powered by Koha