ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 3432 results. Subscribe to this search

|
Усиление электростатического сигнала полупроводникового биосенсора интеркалирующими лигандами : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / МОиНРА, ЕГУ.

by Акопян, Артур Артаваздович | Министерство образования и науки Республики Армения | Ереванский государственный университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Е.Ш. Мамасахлисов Other title: Կիսահաղորդչային կենսասենսորի էլեկտրաստատիկ ազդանշանի ուժեղացումը ինտերկալացվող լիգանդներով : Սեղմ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : .Availability: Items available for reference: [Call number: 537.222.22(043.3) А-40] (1).
Տեսաշարում օբյեկտների հայտնաբերման, ճանաչման և տեղորոշման համակարգի մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.13.05 / ՀՀ ԳԱԱ, ԻԱՊԻ.

by Սիմոնյան, Րաֆֆի Արմենի | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Գ. Սարուխանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(084.14)(043.3) Ս-50] (1).
Ինքնակազմակերպվող համակարգերում դինամիկ պրոցեսների հետազոտման գործիքային ծրագրային միջոցների մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.13.04 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Նահապետյան, Հայկ Էդվարդի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Յ.Հ. Շուքուրյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(043.3) Ն-25] (1).
Համակարգչային ցանցերում ինֆորմացիայի տարածման օպտիմալ կառուցվածքների նախագծման մեթոդների և ալգորիթմների մշակում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե13.05 / ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմ. և ավտ. պր. ինստիտուտ.

by Հովնանյան,Վիլյամ Հակոբի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Վ.Ս.Պողոսյան Other title: The Development of the Methods and Algorithms for the Design of Optimal Schemes in Computer Networks : Abs. of a thes. ... cand. of techn. sciences : 05.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.7:519.688(043.3) Հ-86] (1).
Մեծածավալ տվյալների ամպային պահուստավորման միջոցների հետազոտումը և մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե13.04 / ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմ. և ավտ. պր. ինստիտուտ.

by Աթայան,Բորիս Գենադիի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Գ.Ի. Մարգարով Other title: Исследования и разработка средств облачного резервного копирования больших данных : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(043.3) Ա-26] (1).
Փոքր ամլիտուդայով սխալներ ուղղող կոդերի կառուցումը և իրականացումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե13.05 / ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմ. և ավտ. պր. ինստիտուտ.

by Խաչատրյան, Համլետ Կարենի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Գ.Հ. Խաչատրյան Other title: Построение кодов исправляющих ошибки малыми амплитудами и их реализация : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.312.26(043.3) Խ-28] (1).
Բարձր արտադրողականությամբ հաշվարկներ և մեծ տվյալներ պարունակող խնդիրների վերլուծության և վիզուալիզացիայի միջավայրի մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.13.04 / ՀՀ ԳԱԱ, ԻԱՊԻ.

by Գրիգորյան, Հայկ Անդրանիկի | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Վ. Ասցատրյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:51-3(043.3) Գ-89] (1).
Լազերային գրգռում թերմերի հատմամբ կոնֆիգուրացիոն մոդելներով : Սեղմ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.05 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Հարությունյան, Արամայիս Հարությունի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Մ. Իշխանյան Other title: Лазерное возбуждение конфигурационными моделями с пересечениями термов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 .Availability: Items available for reference: [Call number: 535.14(043.3) Հ-42] (1).
Վերպատնեշային անցումն ու ֆոտոասոցիացիան բոզե-կոնդենսատներում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.21 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Մանուկյան, Վահե Արարատի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Մ. Իշխանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 537.523(043.3) Մ-28] (1).
Հանքաքարի աղացի էլեկտրաբանեցման սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային ռեժիմներից պաշտպանության մեթոդների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.09.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Մնոյան, Տիգրան Նորիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ ղեկ.` Մ.Ք. Բաղդասարյան Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313.323:621.926:622.24(043.3) Մ-83] (3).
ՋԷԿ-երում գազային արտանետումների մաքրման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը և էլեկտրակայանների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վրա դրանց ազդեցության հետազոտումը : Սեղմ. տեխն.գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.14.03 / ՀԱՊՀ.

by Էլբակյան,Սիլվիանա Հենրիկի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ո.Զ. Մարուխյան Other title: Применение современных технологий очистки дымовых газов ТЭС и исследование их влияния на технико-экономические показатели электростанции : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.03 .Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 621.43.068.4:621.745.012(043.3) Է-28] (3).
Разработка системы автоматизированного исследования топологических характеристик блочно-иерархических сетей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОиН РА, НПУА.

by Кочарян, Ани Гагиковна | Министерство образования и науки республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : С.А. Нигиян Other title: Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի տոպոլոգիական բնութագրիչների ավտոմատացված հետազոտության համակարգերի մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս.: Ե.13.02 / .Online access: Электронная версия Availability: Items available for loan: [Call number: 004.722(043.3) К-75] (2). Items available for reference: [Call number: 004.722(043.3) К-75] (1).
Разработка автоматизированных средств повышения тепловой надежности интегральных схем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОиН РА,НПУА.

by Гаспарян,Тигран Ашотович | Министерство образования и науки Републики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Арутюнян Other title: Ինտեգրալ սխեմաների ջերմային հուսալիության բարձրացման ավտոմատացված միջոցների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:681.51(043.3) Г-22] (2).
Разработка и исследование всенаправленных антенн для подвижной связи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.01 / МОиН РА,НПУА.

by Мартиросян,Андраник Арменович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : В.Г. Аветисян Other title: Շարժական կապի համուղղորդված անտենաների մշակում և հետազոտում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.01 .Availability: Items available for reference: [Call number: 621.396.67(043.3) М-29] (2).
Моделирование сложных систем методом стохастических вычислений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / Институт проб. информ. и автомат. НАН РА.

by Агаджанян, Рубен Борисович | Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : С.А. Нигиян Other title: Ստոխաստիկ հաշվարկների միջոցով բարդ համակարգերի մոդելավորում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:519.856(043.3) А-23] (1).
Проблемы развития финансовых механизмов стимулирования экспорта в РА : Автореф.дис. ... канд. эконом. наук : Ը.00.03 / РАУ.

by Макарян, Цолак Микаелович | Российско-Армянский университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: А.Р. Дарбинян Other title: Արտահանման խթանման ֆինանսական մեխանիզմների զարգացման խնդիրները ՀՀ-ում : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.03 .Availability: Items available for reference: [Call number: 336:339.564(479.25)(043.3) М-15] (1).
Ճարտարագիտա-երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը լեռնածալքավոր մարզերում հիդրոտեխնիկական թունելների կառուցման նպատակով (նախագծվող Մեղրի ՀԷԿ-ի օրինակով) : Սեղմ. երկրաբան. գիտ. թեկն.... ատենախոս. : ԻԴ.01.08 / ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվ. երկր. և ինժեներ. սեյսմ. ինստիտուտ.

by Մանուկյան, Սարգիս Սոսի | ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ.ղեկ.՝ Ռ.Ս. Մինասյան Other title: Особенности и эффективность применения инжерно-геофизических методов при строительстве гидротехнических тоннелей в горно-складчатых областях (на примере проектируемой Мегринской ГЭС ) : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 24.01.08.Availability: Items available for reference: [Call number: 550.3:627.842(043.3) Մ-28] (1).
Усовершенствование методов оценки виброактивности и долговечности подшипниковых узлов электрических машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / МОиН РА,НПУА.

by Геворкян,Арамаис Викторович | Министерство науки и образования Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Г. Г. Шекян Other title: Էլեկտրական մեքենաների առանցքակալային հանգույցների վիբրոակտիվության և երկարակեցության գնահատման եղանակների կատարելագործումը : Սեղմ. տեխն.գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.02.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313:621.822(043.3) Г-27] (2).
Исследование и разработка средств автоматизированного проектирования нанометровых конвейерных аналого-цифровых преобразователей : Автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.13.02 / МОН РА, НПУА.

by Экимян,Арсен Робертович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: С.В. Гаврилов Other title: Նանոմետրական հոսքագծային անալոգա-թվային կերպափոխիչների ավտոմատացված նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 681.586(043.3) Э-37] (3).
Повышение качества типографской продукции управлением деформационными характеристиками узлов полиграфических машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / МОН РА, НПУА.

by Маргарян, Армине Ашотовна | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: Р.Н. Барсегян Other title: Տպագրական արտադրանքի որակի բարելավումը պոլիգրաֆիական մեքենաների հանգույցների դեֆորմացման բնութագրերի կառավարմամբ : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.02.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.01:655:681.6(043.3) М-25] (3).

Powered by Koha