ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 3432 results. Subscribe to this search

|
Разработка и исследование набора проектирования наноразмерных интегральных схем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОНКС РА, НПУА.

by Мартиросян, Меружан Карапетович | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2020Dissertation note: Науч. рук. : В.Ш. Меликян Other title: Նանոչափային ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հավաքածուի մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) М-29] (2).
Разработка отказоустойчивых L1-адаптивных систем управления многороторных беспилотных летательных аппаратов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / МОНКС РА, НПУА.

by Дарбинян, Айкануш Гургеновна | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2020Dissertation note: Науч. рук. : О.Н. Гаспарян Other title: Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն L1 ադապտիվ կառավարման համակարգերի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 629.7:681.51 (043.3) Д-20] (2).
Повышение прочности тонкостенных деталей летательных аппаратов применением ультразвуковой технологии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.03 / МОНКС РА, НПУА.

by Чибухчян, Оганес Суренович | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2020Dissertation note: Науч. рук. : Б.С. Баласанян Other title: Թռչող ապարատների բարակապատ մեքենամասերի ամրության բարձրացումը ուլտրաձայնային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.02.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 621:629.7(043.3) Ч-58] (2).
Разработка и исследование самообучаемых средств проектирования интегральных динамических запоминающих устройств : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / НПУА.

by Мамиконян, Нарек Эдуардович | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2020Other title: Ինքնաուսուցվող ինտեգրալ դինամիկ հիշասարքերի նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) М-22] (2).
Քլորօրգանական միացություններ պարունակող ջրերի էլեկտրաքիմիական մաքրում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : ԻԴ.04.02 / ՀՀ,Ակադեմ. Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխն. ինստիտուտ.

by Գևորգյան,Քնարիկ Վաշիգդոնի | Հայաստանի Հանրապետություն | Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ս.Հ.Սարգսյան Other title: Электрохимическая очистка вод содержащих хлороорганические соединения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 24.04.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 628.1(043.3) Գ-47] (1).
Переходные тепловые и электрические эффекты в обьемных кристаллах и наноструктурах : Автореф. дис. ... док. физ.мат. наук : 01.04.07 / НАН РА, Институт физ. ислед.

by Арутюнян,Сергей Рубенович | Национальная академия наук Республики Армения | Институт физических исследований.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Офиц. оппоненты : В.В. Арутюнян и А.С. Саакян Other title: Ջերմային և Էլեկտրական անցումային երևույթները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Ա. 04.07.Availability: Items available for reference: [Call number: 538.9(043.3) А-86] (1).
Разработка и реализация методов синтеза трехмерных обьектов из последовательности двумерных цифровых изображений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / ИПИА НАН РА.

by Геворкян,Арам Владимирович | Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Саруханян Other title: Երկչափ թվային պատկերներից եռաչափ օբյեկտի սինթեզման մեթոդների մշակում և իրականացում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.04 .Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:621.397.331(043.3) Г-27] (1).
Արդյունավետ մեթոդների և դրանք իրականացնող ծրագրային համակարգի մշակում նանոչափական հիշող սարքերում անսարքությունների մոդելավորման և թեստային ալգորիթմների կառուցման համար : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.04 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Ճաղարյան,Գրիգոր Արշակի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Գ.Է. Հարությունյան Other title: Разработка эффективных методов и реализующих их програмных систем для моделирования неисправностей и построения тестовых алгоритмов в нанометровых устройствах памяти : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.08:621.3.037.73(043.3) Ճ-18] (1).
Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : ԻԴ.02.01 / ՀՀ ԿԳՆ,ՀԱՊՀ.

by Ծատրյան, Հայկ Զավենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ա.Հ. Հովհաննիսյան Other title: Оптимизация параметров кондиций и открытой разработки штокверковых месторождений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : ԻԴ.02.01 .Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 553.075(043.3) Ծ-34] (3).
Անհեծան ծածկերի կրողունակության գնահատումը ` հաշվի առնելով սյուների ծռող մոմենտների ազդեցությունը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ.

by Ավագյան, Հովհաննես Արմենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Տ.Լ. Դադայան Other title: Оценка несущей способности безбалочных перекрытий с учетом влияния изгибающего момента колонн : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 692.522.3(043.3) Ա-77] (1).
Разработка и исследование средств повышения быстродействия смешанных сигнальных интегральных схем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Мартиросян, Армен Араикович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : О.А. Петросян Other title: Խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների արագագործության բարձրացման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:004.3(043.3) М-29] (3).
Разработка средств повышения стабильности источников напряжения и тока в интегральных схемах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Мхитарян, Артур Хачикович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : В.Ш. Меликян Other title: Ինտեգրալ սխեմաներում լարման և հոսանքի աղբյուրների կայունության բարձրացման միջոցների մշակումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:621.311.13(043.3) М-93] (3).
Разработка средств повышения помехоустойчивости в узлах ввода/вывода : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Айрапетян, Андраник Камоевич | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : В.Ш. Меликян Other title: Մուտք/ելք հանգույցներում աղմկակայունության բարձրացման միջոցների մշակումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:004.08(043.3) А-36] (3).
Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.05 / Ակադ. Ի.Վ. Եղիազարովի անվ. ՋՀՀԻ.

by Հայրապետյան, Վրեժ Գագիկի | Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Հ.Վ. Թոքմաջյան Other title: Гидрологическая и гидравлическая обеспеченность малых гидроэлектростанций Республики Арцах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 627.8:621.311.21(479.25)(043.3) Հ-30] (1).
Quantum two-state level-crossing models in terms of the Heun functions : Abs. of dissert. ... of candidate in phys-matth sciences : A.04.21 / MES of RA, YSU.

by Ishkhanyan,Tigran | Ministry of Education and Sciences of RA | Yerevan State University.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2019Dissertation note: Scientific supervis. : A.M. Ishkhanyan Other title: Հոյնի ֆունկցիաներով նկարագրվող` մակարդակների հատմամբ քվանտային երկվիճակ մոդելներ : Սեղմ. ֆիզ.- մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.21.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.8:530.145(043.3) I-85] (1).
Հանքաքարի մանրացման փակ ցիկլով տեխնոլոգիական գործընթացում ծախսվող էլեկտրաէներգիայի տնտեսման մեթոդի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.09.01 / ՀԱՊՀ.

by Դավթյան, Դավիթ Վանուշի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Մ.Ք. Բաղդասարյան Other title: Разработка метода экономии расходуемой электроэнергии в технологическом процессе измельчения руды с замкнутым циклом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 620.9.004.18:622'13(043.3) Դ-23] (3).
Разработка и исследование автоматизированной системы для измерения с высокой точностью параметров сверхбольших интегральных схем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОН РА, НПУА.

by Аветисян, Завен Макарович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : О.А. Петросян Other title: Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների պարամետրերի բարձր ճշտությամբ չափման ավտոմատացված համակարգի մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:681.51(043.3) А-19] (3).
Разработка методов модуляции сигнала в системах сотовой связи пятого поколения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОН РА, НПУА.

by Григорян, Левон Нерсесович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : М.Ц. Айвазян Other title: Բջջային կապի հինգերորդ սերնդի համակարգերում ազդանշանների մոդուլյացիայի եղանակների մշակումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 654.93(043.3) Г-22] (3).
Ռելաքսացման պրոցեսները քվանտային դիպոլային ճառագայթիչ- մետաղական նանոկառաուցվածք համակարգերում : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Եզեկյան, Թորգոմ Սամվելի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Վ.Պ. Քալանթարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86:530.145(043.3) Ե-19] (1).
Տվյալների վերլուծության իրական ժամանակի համակարգերում վՃիռների կայացման միջոցների մշակում : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.04 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Աբրոյան, Նարեկ Հովհաննեսի | ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ռ.Գ. Հակոբյան Other title: Разработка средств принятия решений в системах реального времени анализа данных : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.3(043.3) Ա-16] (1).

Powered by Koha