ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 3430 results. Subscribe to this search

|
Կենսահյուսվածքների հիդրատացման էլեկտրամետրիկական չափման սարքի մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.11.17 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Դեղոյան, Անուշ Սեյրանի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Մ.Ս. Մուրադյան Other title: Разработка и исследование прибора для электрометрического измерения гидратации биотканей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : Е.11.17 .Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 616-71(043.3) Դ-34] (3).
Խաղողի մամլվածքից սննդային հավելումների արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.18.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ.

by Սեդրակյան, Արա Մանվելի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ն.Ռ. Սիմոնյան Availability: Items available for reference: [Call number: 667.621.42(043.3) Ս-33] (1).
Высокотемпературные сверхпроводящие полимер-керамические нанокомпозиты, синтез и свойства : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / МОН РА, НПУА.

by Татарян, Ашот Альбертович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: С.П. Давтян Other title: Պոլիմեր-կերամիկական բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդիչ նանոկոմպոզիտներ, սինթեզ և հատկություններ : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.17.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 678.86:546(043.3) Т-23] (2).
Исследование некоторых топологически нетривиальных объектов в рамках квантовой механики : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.02 / МОН РА, ЕГУ.

by Петросян, Мара Гасиковна | Министерство образования и науки Республики Армения | Ереванский государственный университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : Л.Г. Мардоян Other title: Տոպոլոգիապես ոչ զրոյական որոշ օբյեկտների ուսումնասիրությունը քվանտային մեխանիկայի շրջանակներում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.04.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 530.145 (043.3) П-31] (1).
Մեծ տվյալների տնտեսագիտական վերլուծությունը` որպես գործարար որոշումների կայացման հիմնախնդիր : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս.. : Ը.00.02 / ԵԿՏԱ.

by Դավթյան, Հրանտ Աշոտի | Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Ա. Մարզպանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 005.52:338(043.3) Դ-23] (1).
Զբոսաշրջության տարածքային զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ մարզերի օրինակով) : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն....ատենախոս. : Ը.00.02 / ԵԿՏԱ.

by Էլիզբարյան, Նունե Աղասինի | Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա. Ռ. Հայրապետյան Availability: Items available for reference: [Call number: 338.48(479.25)(043.3) Է-28] (1).
Գորշ և թերթաքարային մետաղակիր ածուխներից ազնիվ մետաղների կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.16.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Հայրապետյան, Սերոբ Գառնիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Հ. Մարտիրոսյան Other title: Разработка технологии извлечения благародных металлов из металлоносных бурых и сланцевых углей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 .Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 669.21/.23(043.3) Հ-30] (3).
Исследование поведения слоисто резинометаллических опор сейсмоизоляции при сейсмических воздействиях : Автореф.дис. ... канд. хим. наук : 05.23.01 / МОН РА, НУАСА.

by Варданян, Хачатур Григорьевич | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный университет архитектуры и строительства Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : Т.Л. Дадаян Availability: Items available for reference: [Call number: 624.042.7(043.3) В-18] (1).
ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի բազմազանեցման հիմնախնդիրները : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.06 / Հայ-Ռուսական համալսարան.

by Գրիգորյան,Մարինա Սամվելի | Հայ-Ռուսական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Զ.Ա. Թադևոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 339.9(479.25)(043.3) Գ-89] (1).
Ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման միջազգային փորձը և դրա ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.06 / ՀՌՀ.

by Սարգսյան, Լուսինե Կառլենի | Հայ-Ռուսական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ջ.Ա. Թադևոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 005.591.61:339.9(479.25)(043.3) Ս-25] (1).
Մտավոր կապիտալի հաշվառումը և դրա ազդեցությունը կազմակերպության ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների վրա : Սեղմ. տնտես.գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.03 / Հայ-Ռուսական համալսարան.

by Փայամ,Ղոլամռեզայի Մոջթահեդի | Հայ-Ռուսական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Կ.Ա. Զուրաբյան Availability: Items available for reference: [Call number: 005.336.4:005.915(043.3) Փ-18] (1).
Նանոթաղանթները գրանցման և արտապատկերման համակարգերում : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Առաքելյան, Շանթ Խաչատուրի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Խ.Վ. Ներկարարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86(043.3) Ա-70] (1).
Математическое моделирование процессов идентификации и обработки сигналов в акустооптических приборах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОиН РА, НПУА.

by Айказян, Манук Эдуардович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : С.Х. Худавердян Other title: Ակուստաօպտիկական սարքավորումներում ազդանշանի մշակման և նույնականացման գործընթացների մաթեմատիկական մոդելավորումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 654:681.5.015(043.3) А-36] (3).
Աշխատուժի միգրացիան միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում (ՀՀ օրինակով) : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.06 / ՀՌՀ.

by Ղալումյան,Վահան Դավիթի | Հայ-Ռուսական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Դ.Ռ. Գալոյան Availability: Items available for reference: [Call number: 331.556.4(479.25)(043.3) Ղ-25] (1).
Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման մի քանի խնդիր քարտեզագրության բնագավառում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.06 / ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ.

by Ստեփանյան, Արամ Մհերի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Պ.Վ. Համբարձումյան Other title: Некоторые задачи в области картографии при внедрении базовой геоинформационной системы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 05.23.06.Availability: Items available for reference: [Call number: 528.41:681.518(043.3) Ս-88] (1).
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի քվազիգեուդի մոդելի արդիականացումը և դրա կիրառման արդյունավետությունը գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.06 / ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ.

by Շահինյան, Շահեն Զոհրաբի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Հ.Ս. Պետրոսյան Other title: Модернизация модели квазигеоида территории Республики Армения и эффективность ее применения в области геодезии и картографии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06.Availability: Items available for reference: [Call number: 528.242:528.9(479.25)(043.3) Շ-18 ] (1).
Синтез новых биологически активных конденсированных пиридинов на основе алициклических и гетероциклических кетонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 и 02.00.10 / НАН РА, Научно-технологический центр орг. и фарм. химии.

by Дашян,Шушаник Шамировна | Национальная академия наук Республики Армения | Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Науч. рук. : Е.Г. Пароникян Other title: Նոր կենսաբանորեն ակտիվ կոնդենսված պիրիդինների սինթեզը ալիցիկլիկ և հետերոցիկլիկ կետոնների հիման վրա : Սեղմ. քիմ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Բ.00.03 և Բ.00.10 .Availability: Items available for reference: [Call number: 547.83(043.3) Д-21] (1).
Տեղական ձկնահումքից երշիկների արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե 18.01 / ՀԱԱՀ.

by Հովհաննիսյան,Վահան Գագիկի | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Է.Լ.Սահակյան Other title: Совершенствование технологии колбасных изделий из местного рыбного сырья : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 664.324:665(043.3) Հ-85] (1).
Պտղատու այգիների միջբնային և մերձբնային տարածությունների մշակման ֆրեզի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.20.01 / ՀԱԱՀ.

by Սարգսյան,Սամվել Ֆրունզեի | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Պ.Թարվերդյան Other title: Разработка и обоснование параметров фрезы для обработки межствольного и приствольного участков плодовых садов : Автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.20.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 631.171:631.538(043.3) Ս-25] (1).
Проблемы развития экономической конкуренции на рынках продовольственных товаров (по материалам РА) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : Ը.00.02 / РАУ.

by Яхшибекян, Ашот Артаваздович | Российско-Армянский университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : М.Е. Петросян Other title: Տնտեսական մրցակցության զարգացման հիմնախնդիրները պարենային ապրանքների շուկաներում (ՀՀ նյութերով) : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.02 .Availability: Items available for reference: [Call number: 005.332.4(479.25)(043.3) Я-91] (1).

Powered by Koha