ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Refine your search

Your search returned 3432 results. Subscribe to this search

|
Ռադիոհաճախային պլազմայի իմպեդանսի համաձայնեցման պրոցեսի կայունության ուսումնասիրումը : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Սարգսյան, Սարգիս Թադևոսի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Տ.Վ. Զաքարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 533.9(043.3) Ս-25] (1).
OFDM ազդանշանների ձևավորումը և մշակումը ռադարային կիրառությունների համար : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Մկրտչյան, Գոռ Արսենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ա.Ա. Հախումյան Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86(043.3) Մ-80] (1).
Թվային պատկերների իմաստաբանական վերլուծության մեթոդների մշակում և իրականացում : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.05 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Պողոսյան, Աղասի Ստեփանի | ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Հ.Գ. Սարուխանյան Other title: Разработка и реализация методов семантического анализа цифорового изображения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.38:681.5.015(043.3) Պ-79] (1).
Համայնքների հայտնաբերման ինֆորմացիոն տեսական հետազոտում և խորհրդատվական միջավայրի մշակում : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.05 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Մխիթարյան, Կարեն Կառլենի | ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Մ.Ե. Հարությունյան Other title: Информационно теоретическое исследование обнаружения сообществ и разработка рекомендательной среды : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:681.5.015(043.3) Մ-79] (1).
Պոլիանիլինի կոմպոզիտների սինթեզը, կառուցվածքի և հատկությունների հետազոտումը : Սեղմ.քիմ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Բ.00.06 / ՀՀ ԳԱԱ, ՕԴՔԳՏԿ.

by Խաչատրյան,Տարոն Թադևոսի | Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա. Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Հ.Ա. Մատնիշյան Other title: Синтез и изучение структуры и свойств композитов полианилина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06.Availability: Items available for reference: [Call number: 66.095.26(043.3) Խ-28] (1).
Разработка и исследование метода идентификации видов модуляции сигналов в телекоммуникационных сетях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : Е.12.03 / НПУА.

by Тантушян, Арам Микаелович | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Гулян Other title: Հեռահաղորդակցական ցանցերում ազդանշանների մոդուլացման տեսակների նույնականացման մեթոդի մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 654.1:681.5.015(043.3) Т-18] (3).
Some quantum phenomena in gravitational fields : Abst. the thesis ... of cand. of Phys. Math. Scien. : 01.04.02 / MES RA, YSU.

by Saharyan, Nvard Aram | Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia | Yerevan State University.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2019Dissertation note: Scien. supervis. : R.M. Avagyan Other title: Որոշ քվանտային երևույթներ գրավիտացիոն դաշտերում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.02 .Availability: Items available for reference: [Call number: 530.145(043.3) S-16] (1).
Vacuum quantum effects in curved spaces induced by topology : Abst. the thesis ... of cand. of Phys. Math. Scien. : 01.04.02 / MES RA, YSU.

by Simonyan, Davit | Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia | Yerevan State University.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2019Dissertation note: Scien. supervis. : A.A. Saharian Other title: Տոպոլոգիայով պայմանավորված վակուումային քվանտային երևույթներ կոր տարածություններում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 530.145:533.5(043.3) S-61] (1).
Լազերով մակածված հիդրոդինամիկական շարժումներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում : Սեղմ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.21 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Պետրոսյան, Կարեն Արայի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ռ.Բ. Ալավերդյան Availability: Items available for reference: [Call number: 537.531(043.3) Պ-50] (1).
Методы обнаружения дефектов в исполняемом коде на основе динамического анализа : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / ИПИА НАН РА.

by Асрян,Сережа Арменович | Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.И. Аветисян Other title: Կատարվող կոդում սխալների հայտնաբերման դինամիկ վերլուծության մեթոդներ : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(043.3) А-90] (1).
Эффективное решение задачи Дирихле для дифференциальных уравнений в частных производных шестого порядка : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.01.02 / МОН РА, НПУА.

by Абелян, Сейран Оганесович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.О. Бабаян Other title: Վեցերորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների համար Դիրիխլեի խնդրի արդյունավետ լուծումը : Սեղմ. ֆիզ-մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.01.02.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 517.9(043.3) А-14] (3).
Разработка полупроводникового фотодетектора для спектрального анализа : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Худавердян, Давид Сурикович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : В.Ш. Меликян Other title: Սպեկտրային վերլուծության կիսահաղորդչային ֆոտոդետեկտորի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.383(043.3) Х-98] (3).
ՋՋԷՌ-440 ռեակտորով էներգաբլոկներում ծանր վթարների դեպքում ջրածնային վտանգի հետազոտումը և սեղմման մեթոդների մշակումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.14.02 / ՀԱՊՀ.

by Գրիգորյան,Արման Դավթի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Վ.Գ. Պետրոսյան Other title: Исследование водородной угрозы при тяжелых авариях на энергоблоках с реактором ВВЭР-440 и разработка методов смягчения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 621.039.5:621.456(043.3) Գ-89] (3).
Автоматизированное физическое проектирование интегральных схем с учетом схематехнических особенностей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОН РА, НПУА.

by Мартиросян, Армaн Рафикович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Арутюнян Other title: Ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված ֆիզիկական նախագծումը սխեմատեխնիկական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) М-29] (2).
Разработка и исследование методов оценки компонент систем видеонаблюдения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОНКС РА, НПУА.

by Сафин, Рафаиль Тлегенович | Министерство образования,науки,культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : М.В. Маркосян Other title: Տեսադիտման համակարգերի բաղադրիչների գնահատման եղանակների մշակում և հետազոտում : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 654.173(043.3) С-21] (2).
Исследование и совершенствование методов вейвлет-обработки сигналов в системах связи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОНКС РА, НПУА.

by Гомцян,Светлана Геворковна | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Гульян Other title: Կապի համակարգերում ազդանշանների վեյվլետ-մշակման եղանակների հետազոտումը և բարելավումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 654.14(043.3) Г-64] (2).
Исследование и управление вероятностными технологическими процессами при помощи дисперсии : Автореф. дис. ... док. техн. наук : 05.13.01 / МОНКС РА, НПУА.

by Акопян, Акоп Гарникович | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Офиц. оппонент : О.Н. Гаспарян Other title: Հավանականային բնույթ ունեցող տեխնոլոգիական գործընթացների հետազոտումն ու կառավարումը դիսպերսիայի միջոցով : Սեղմ.տեխն. գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Ե 13.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 681.5.003.13(043.3) А-40] (2).
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմների երկարաժամկետ կանխատեսման ռիսկերի գնահատում : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե 14.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Կոլյան,Գայանե Լենոյի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Տ.Ս.Գնունի Other title: Оценка рисков долгосрочного прогнозирования режимов электроэнергетической системы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.31(043.3) Կ-64] (2).
Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդականությամբ եվ ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե 16.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ.

by Սարգսյան, Անի Ռուբենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ս.Գ. Աղբալյան Other title: Разработка технологии получения порошковых композиционных материалов на основе меди с высокой проводимостью и термостойкостью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 66.017-034.3(043.3) Ս-25] (2).
Улучшение рабочих режимов генераторов малых ГЭС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / НПУА.

by Сагателян, Мариам Ашотовна | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : A.Л. Маилян Other title: Փոքր ՀԷԿ-երի գեներատորների աշխատանքային ռեժիմների բարելավումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.09.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313.1(043.3) С-13] (2).

Powered by Koha