ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Refine your search

Your search returned 3432 results. Subscribe to this search

|
Разработка внутренних сетей питания интегральных схем : Автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.27.01 / МОиН РА,НПУА.

by Сафарян,Каро Грачикович | Министертво науки и образования Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : В.Ш.Меликян Other title: Ինտեգրալ սխեմաների ներքին սնուցման ցանցերի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01 .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) С-21] (3).
Թեթև արդյունաբերության բարելավված հիդրոֆոբ նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ.թեկն. ... ատենախոս. : Ե.19.01 / ՀՀ ԿԳՆ,ՀԱՊՀ.

by Բարսեղյան,Մարիետտա Կամոյի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ս.Մ. Մարգարյան Other title: Разработка технологии получения улучшенных гидрофобных материалов легкой промышленности : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.19.01.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 66.022.34:68(043.3) Բ-37] (3).
Создание энергонезависимых мемристивных структур и исследование их электрофизических характеристик : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. : Ա.04.10 / РАУ.

by Игитян, Арсен Сергеевич | Российско-Армянский (Славянский) университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Е.А. Кафадарян Other title: Էներգաանկախ մեմրիստորային կառուցվածքների ստեղծումը և դրանց էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրումը : Սեղմ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն.... ատենախոս. : Ա.04.10.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.311.3(043.3) И-26] (1).
Обменные эффекты и оптическое поглощение в квантовых точках и штрихах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. : Ա.04.10 / ЕГУ.

by Багдасарян, Давид Артурович | Ереванский государственный университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : А.А. Саркисян Other title: Փոխանակային երևույթները և օպտիկական կլանումը քվանտային կետերում և գծիկներում : Սեղմ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն.... ատենախոս. : Ա.04.10.Availability: Items available for reference: [Call number: 535.14(043.3) Б-14] (1).
Гармонизация валютного регулирования в странах ЕАЭС (на примере РА) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук. : 08.00.06 / РАУ.

by Маргарян, Лиана Артуровна | Российско-Армянский университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Э.М. Сандоян Other title: Արժութային կարգավորման ներդաշնակեցումը ԵԱՏՄ երկրներում (ՀՀ օրինակով ) : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.06 .Availability: Items available for reference: [Call number: 339.7(479.25)(043.3) М-25] (1).
Ներկառուցված թեստային լուծումներ նանոչափական հիշող սարքերի և համակարգերի համար : Սեղմ. տեխն. գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Ե.13.04 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Հարությունյան,Գուրգեն Էդիկի | ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. խորհրդ.` Ս.Կ. Շուքուրյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(043.3) Հ-42] (1).
Измерение параметров диэлектриков и конденсаторов методом широтно-импульсного преобразования : Автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.11.01 / Фонд «НПУА».

by Никогосян, Давид Сашаевич | Фонд «Национальный политехнический университет Армении».

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Б.М. Мамиконян Other title: Դիէլեկտրիկների և կոնդենսատորների պարամետրերի չափումը լայնաիմպուլսային կերպափոխման մեթոդով : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն.... ատենախոս. : Ե.11.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.315.6:621.317.335.3(043.3) Н-63] (3).
Հայաստանի Հանրապետության գետերի էկոլոգիական հոսքերի գնահատման մեթոդների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ.

by Գևորգյան,Նարեկ Գարեգինի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Հ. Սարգսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 502.003.12:626.81(479.25)(043.3) Գ-47] (1).
Լեռնային գետերի ջրընդունիչ կառուցվածքների կատարելագործման ուղիները : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ.

by Ասատրյան, Հովհաննես Լեռնիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ռ.Ա. Փետևոտյան Availability: Items available for reference: [Call number: 627.84(043.3) Ա-73] (1).
Стратегия повышения эффективности внутрифирменного управления (по материалам предприятий по производству алкогольных напитков РА) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / РАУ.

by Варданян, Шираз Коляевич | Российско-Армянский университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : А.М. Суварян Other title: Ներֆիրմային կառավարման արդյունավետության բարձրացման ռազմավարությունը (ալկոհոլային խմիչքների արտադրության ՀՀ ձեռնարկությունների նյութերով ) : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.02 .Availability: Items available for reference: [Call number: 005.93:658(479.25)(043.3) В-18] (1).
Разработка системы мониторинга исследуемой среды в режиме реального времени : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОиНРА, НПУА.

by Цатурян, Степан Усикович | Министерство образования и науки республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : С.Х. Худавердян Other title: Իրական ժամանակում հետազոտող միջավայրի մշտադիտարկման համակարգի մշակում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ...ատենախոս. : Ե.12.03 / .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 005.584.1:621.394:654(043.3) Ц-22] (3).
Разработка методов повышения быстродействия статического запоминающего устройства с произвольной выборкой : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОиН РА, НПУА.

by Аветисян, Арам Ваганович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : В.Ш. Меликян Other title: Ստատիկ կամայական ընտրությամբ հիշասարքերի արագագործության բարձրացման միջոցների մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.27.01 / .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 004.072.4:621.385.832.82(043.3) А-19] (3).
Բազմաբաղադրիչ նյութերի կիրառմամբ ասբեստազերծ արգելակային ջերմակայուն կոմպոզիտային շփանյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.16.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Մելիքսեթյան, Գալուստ Նորիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ`. Ս.Գ. Աղբալյան Other title: Разработка технологии получения безасбестовых тормозных теплостойких фрикционных композитов с применением многокомпонентных материалов : Автореф. дис . ... канд. техн. наук : 05.16.01.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 620.22:621.85-59(043.3) Մ-51] (3).
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանում իրականացվող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հեռանկարները : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.06 / Հայ-Ռուսական համալս.

by Մոհսեն, Ալի Հեյդարի | Հայ-Ռուսական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Թ.Շ. Թորոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 339.727.22(043.3) Մ-86] (1).
Հանրային ծառայողների աշխատանքի վարձատրության համակարգի կատարելագործման ուղղությունները : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.02 / Եվր. համալս.

by Չոբանյան, Մարինե Ազատի | Եվրոպական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Բ.Վ. Գաբրիելյան Availability: Items available for reference: [Call number: 331.2(479.25)(043.3) Չ-72 ] (1).
Դիսկրետ մոդելներում մասնակի բնութագրմամբ տրվող կառուցվածքների գոյություն, կառուցում,նկարագրում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Ե.13.05 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Սահակյան, Հասմիկ Արտեմի | ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Լ.Հ.Ասլանյան Other title: Существование, построение и описание структур, заданных в частичной характеризации в дискретных моделях : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук : Е.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:519.854(043.3) Ս-15 ] (1).
Ներկանյութերով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով լազերային միջավայրերի օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.04.21. / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Նինոյան, Ժիրայր Վահեի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ռ.Բ. Ալավերդյան Availability: Items available for reference: [Call number: 537.531:535.3(043.3) Ն-72] (1).
Ռադիոգալակտիկաների ուսումնասիրությունը ռենտգենյան և բարձր էներգիաների y տիրույթներում տվյալների մշակում և մոդելավորում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.03.02 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Բաղմանյան, Վարդան Արայի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Յու. Լ. Վարդանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 523.4-77(043.3) Բ-24] (1).
Ակտիվ գալակտիկական միջուկների մեծ մասշտաբով շիթերի ճառագայթման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.03.02 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Զարգարյան, Դավիթ Արայի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Ա. Հարությունյան Availability: Items available for reference: [Call number: 524.64(043.3) Զ-35] (1).
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հումքային բազայի հետազոտումը մինի գործարանում ցեմենտի արտադրության համար : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ.

by Փայտյան, Տաթևիկ Աշոտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ա.Մ. Սաֆարյան Other title: Исследование сырьевой базы Нагорно-Карабакской Республики для производства цемента на мини заводе : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 666.94(479.25)(043.3) Փ-18] (1).

Powered by Koha