ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1465 results. Subscribe to this search

|
Расширение функциональных возможностей измерительного электромагнитного трансформатора тока / Н.П. Бадалян , А.М. Аветисян , Г.П. Колесник

by Бадалян, Норайр Петикович | Аветисян, Артем Мгерович | Колесник, Григорий Платонович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Հոսանքի էլեկտրամագնիսական չափիչ տրանսֆորմատորի գործառութային հնարավորությունների ընդլայնումը | Extending the Functionality of a Measuring Electromagnetic Current Transformer.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Источник питания измерительных цепей с фазовыми выходными сигналами / Б.М. Мамиконян, Т.А. Меликян

by Мамиконян, Борис Мамиконович | Меликян, Татул Артурович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Փուլային ելքային ազդանշաններով չափողական շղթաների սնման աղբյուր | Power Supply of Measuring Circuits with Phase Output Signals.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Целесообразно ли сооружение в Армении мощных солнечных электростанций? / Ж.Д. Давидян

by Давидян, Жан Давидович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Նպատակահարմա՞ր է արդյոք Հայաստանում հզոր արևային էլեկտրակայանների կառուցումը | Is the Construction of Solar Power Plants Expedient in Armenia ?.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Оценка нагружений композитных сварных соединений патрубков главного циркуляционного трубопровода с коллекторами парогенератора энергоблока ВВЭР-440 / A.П. Петросян

by Петросян, Артур Петросович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: ՋՋԵՌ-440 էներգաբլոկի գլխավոր շրջանառության խողովակաշրերի և շոգեգեներատորի կոլեկտորների եռակցման կոմպոզիտային կարերի բեռնվածքների գնահատումը | Assessing the Loading of Composite Welded Joints of the Primary Circuit Main Circulation Pipeline to the Collector of the Steam Generator of the VVER-440 Power Unit.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию последовательного соединения четырехполюсников / Арутюнян Г.В.

by Арутюнян, Гоар Вачагановна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Քառաբևեռների հաջորդաբար միացման հետազոտման վերաբերյալ | Development of Hardware and Software for Remote Control of Electromechanical Systems Working with Percussive Application of a Load.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Development of Hardware and Software for Remote Control of Electromechanical Systems Working with Percussive Application of a Load / T.E. Hakobyan

by Hakobyan, Tigran Eduard.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Հարվածային բեռի հավելմամբ աշխատող էլեկտրամեխանիկական համակարգերի հեռակառավարման ապարատածրագրային միջոցների մշակումը | Разработка аппаратно-программных средств дистанционного управления электромеханическими системами, работающими с ударным приложением нагрузки.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
О контроле изменения несимметричности фазовых токов синхронной машины / Багдасарян М.К.

by Багдасарян, Маринка Каджиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Սինքրոն մեքենայի ֆազային հոսանքների ոչ սիմետրիկության փոփոխության հսկման մասին | Monitoring of Changes in the Phase Current Asymmetry of a Synchronous Machine.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Улучшение параметров асинхронных машин с массивными роторами / Маилян А.Л., Сагателян М.А.

by Маилян, Антон Левонович | Сагателян, Мариам Ашотовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Զանգվածային ռոտորներով ասինքրոն մեքենաների պարամետրերի բարելավումը | Improving the Parameters of Asynchronous Machines with Massive Rotors.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
A criterion for Assessing the Efficiency of the Cooling Systems of Solar Photovoltaic Modules / R.R. Vardanyan

by Vardanyan, Ruben Rafael.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Արևային ֆոտոէլեկտրական մոդուլների հովացման համակարգերի արդյունավետության գնահատման չափանիշ | Критерий оценки эффективности систем охлаждения солнечных фотоэлектрических модулей.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Инвариантное преобразование электрических параметров пассивных двухэлементных двухполюсников / Б.М. Мамиконян, Х.Б. Мамиконян

by Мамиконян, Борис Мамиконович | Мамиконян, Хорен Борисович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Պասիվ երկտարր երկբևեռների էլեկտրական պարամետրերի ինվարիանտ կերպափոխումը | Invariant Conversion of Electrical Parameters of Passive Two-element Two-poles.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К решению динамических однопараметрических матричных уравнений типа Сильвестра d(X)t/dt=A(t)+X(t)*B(t), X(t0)=fix / С.О. Симонян, О.С. Папоян

by Симонян, Саргис Оганесович | Папоян, Овсеп Саргисович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: To the solution оf dynamic one-parametric silvester-type matrix equations d(X)t/dt=A(t)+X(t)*B(t), X(t0)=fix | Սիլվեստրի տիպի d(X)t/dt=A(t)+X(t)*B(t),X(t0)=fix դինամիկ միապարամետրական մատրիցային հավասարումների լուծման վերաբերյալ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
О мониторинге качества электрической изоляции обмоток приводных электродвигателей, используемых в технологических процессах / М.К. Багдасарян, В.З. Марухян, С.В. Саргсян

by Багдасарян, Маринка Каджиковна | Марухян, Востаник Завенович | Саргсян, Саргис Валерьевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Տեխնոլոգիական գործընթացներում օգտագործվող էլեկտրաբանեցման շարժիչների փաթույթների մեկուսացման որակի մոնիտորինգի մասին | Monitoring the quality of electrical insulation of the windings of drive electrical motors Used in technological processes .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Разработка программного обеспечения автоматизированного проектирования внешней демпферной системы / М.А. Сагателян

by Сагателян, Мариам Ашотовна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Արտաքին դեմպֆերային համակարգի ավտոմատացված նախագծման ծրագրային ապահովման մշակումը | Development of Software for Automated Design of an External Damping System.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Влияние “старения” межлистовой изоляции магнитопровода на энергетическую эффективность трансформаторов при их эксплуатации сверх нормативного срока службы / Н.П. Бадалян, В.О. Медведев, Ю.В. Молокин, Е.А. Чащин

by Бадалян, Норайр Петикович | Медведев, Вячеслав Олегович | Молокин, Юрий Валентинович | Чащин, Евгений Анатольевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Մագնիսալարի միջշերտային մեկուսացման «ծերացման» ազդեցությունը տրանսֆորմատորների էներգետիկ արդյունավետության վրա՝ դրանց գերնորմատիվ ծառայության ժամկետով շահագործման դեպքում | The impact of “aging” of Inter-sheet insulation of the magnetic circuit on the energy efficiency of the transformers at their operation beyond their normal service life .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию зависимости линейных токов от параметров заземляющих элементов в трехфазной цепи / В.С. Сафарян, Г.В. Арутюнян

by Сафарян, Виталий Сафарович | Арутюнян, Гоар Вачагановна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Եռաֆազ շղթայում գծային հոսանքների հողակցող տարրերի մեծությունից կախվածության հետազոտման վերաբերյալ | Investigating the dependence of linear currents on the parameters of grounding elements in a threе-phase circuit.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Анализ фазового смещения между векторами напряжений питания и нагрузки с переменными параметрами / А.А. Гаспарян, В.К. Амбарян

by Гаспарян, Авген Арменакович | Амбарян, Вардан Карапетович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Սնող և փոփոխվող պարամետրերով բեռի լարումների վեկտորների միջև ֆազերի շեղման վերլուծություն | Analysis of Phase Displacement between the Voltage of Supply and Load Vectors with Variable Parameters.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Методика диагностирования переходных режимов кипения на основе частотного анализа флуктуаций температуры / К.Ю. Мурадян и др.

by Мурадян, Карен Юрикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Ջերմաստիճանի տատանումների հաճախականության վերլուծության վրա հիմնված եռման անցողիկ ռեժիմների արատորոշման մեթոդ | Diagnostics method for the transition modes of boiling based on the frequency analysis of temperature fluctuations .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Целесообразность эксплуатации токопроводов с литой изоляцией по сравнению с токопроводами с воздушной изоляцией с учетом меньших потерь активной мощности / А.М. Арутюнян

by Арутюнян, Анна Мартиновна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Օդային մեկուսչով հոսանքատարների համեմատ ձուլածո մեկուսչով հոսանքատարների շահագործման նպատակահարմարությունը հաշվի առնելով ակտիվ հզորության փոքր կորուստները | Viability of operation of cast-resin insulated busbar in comparison with air-insulated busbar taking into account the lower losses of the active power.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Математическое моделирование магнитной цепи электромагнитной системы с магнитореологической жидкостью / А.Х. Григорян, А.Г. Аветисян, Т.Р. Мелконян

by Григорян, А.Г | Аветисян, А.Г | Мелконян, Т.Р.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Մագնիսառեոլոգիական հեղուկով էլեկտրամագնիսական համակարգի մագնիսական շղթայի մաթեմատիկական մոդելավորումը | Matematical modeling of a magnetic circuit of an electromagnetic system with a magnetorheological fluid.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Моделирование регулятора режима возбуждения синхронного двигателя, используемого в технологическом процессе измельчения руды / М.К. Багдасарян, Д.В. Давтян, А.Т. Уликян

by Багдасарян, М.К | Давтян, Д.В | Уликян, А.Т.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական գործընթացում օգտագործվող սինխրոն շարժիչի գրգռման ռեժիմի կարգավորիչի մոդելավորումը | Modeling the regulator mode of excitation of the synchronous motor used in the technological process of ore grinding.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha