ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1429 results. Subscribe to this search

|
Оценка влияния добавок из зерновых культур на качество хлеба / Г.О. Оганесян, Г.П. Оганесян

by Оганесян, Гаяне Оганесовна | Оганесян, Гегецик Патвакановна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Химические и природоохранные технологииMaterial type: article Article Other title: Assessing the Effect of Cereal Additives on the Bread Quality | Հացի որակի վրա հացահատիկային հավելումների ազդեցության գնահատումը.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Использование растительных жиров в производстве термостабильного рекомбинированного молочного продукта / А.Р. Бегларян

by Бегларян, Анаит Размиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Химические и природоохранные технологииMaterial type: article Article Other title: The Use of Vegetable Fats in the Production of Heat-resistant Recombined Dairy Products | Բուսական յուղերի օգտագործումը ջերմակայուն ռեկոմբինացված կաթնամթերքի արտադրությունում.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К решению динамических однопараметрических матричных уравнений типа Риккати / С.О. Симонян, А.В. Меликян, О.С. Папоян, Р.В. Гумроян

by Симонян, Саргис Оганесович | Меликян, Ануш Вазгеновна | Папоян, Овсеп Саргисович | Гумроян, Рачья Вадимович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: A Solution of Dynamic One-parametric Riccati-type Matrix Equations | Ռիկկատիի տիպի դինամիկ միապարամետրական մատրիցային հավասարումների լուծման վերաբերյալ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Система управления квадрокоптером в программной среде Simulink с помощью сигналов Wi-Fi / О.Н. Гаспарян, А.В. Давтян, Н.Г. Нерсисян

by Гаспарян, Олег Николаевич | Давтян, Артур Вазгенович | Нерсисян, Нерсес Грачьевич.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: A Control System of a Quadcopter in the Simulink Software Environment via Wi-Fi Signals | Wi-Fi ազդանշանի միջոցով քառապտուտակի կառավարման համակարգը Simulink միջավայրում.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Методы и средства организации межроботного обмена информацией в облачных робототехнических системах / Э.С. Манукян

by Манукян, Эмин Суренович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Methods and Means of Organizing the Group Work of Robots in Cloud Robotic Systems | Միջռոբոտային տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման մեթոդներ և միջոցներ ամպային ռոբոտատեխնիկական համակարգերում.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Учет динамической мощности логических элементов при их размещении на подложке интегральных схем / А.Г. Арутюнян, А.Р. Мартиросян

by Арутюнян, Ашот Геворкович | Мартиросян, Арман Рафикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Considering the Dynamic Power of Logical Elements at Their Placing on the Substrate of Integrated Circuits | Տրամաբանական տարրերի դինամիկ հզորության հաշվառումը ինտեգրալ սխեմայի տակդիրին դրանց տեղաբաշխման ժամանակ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
An Automated System of the High Accuracy Measurement of Power Consumption and Analysis of the Results in Digital Integrated Circuits / O.H. Petrosyan and others

by | Petrosyan, Oleg Harutyun | Avetisyan, Zaven Makar | Ghukasyan, Sevak Arshak | Tadevosyan, Aram Yerjik.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Թվային ինտեգրալ սխեմաներում սպառվող հզորության բարձր ճշտությամբ չափման և արդյունքների վերլուծության ավտոմատացված համակարգ | Автоматизированная система высокоточного измерения энергопотребления и анализа результатов в цифровых интегральных схемах.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Large Swing Input Equalization System Design for High-Speed Data-Links / N.S. Shukhyan and others

by | Shukhyan, Narek Samvel | Avushyan, Suren Armen | Shaljyan, Davit Samvel.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Մեծ մուտքային աշխատանքային տիրույթով հարթեցման համակարգի նախագծումը տվյալների գերարագ փոխանցման համար | Проектирование системы выравнивания сигнала с большим рабочим входным размахом для высокоскоростных линий .Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Design and Development of a System for Neural Activity Recordings / S.T. Muradyan, Y.K. Grigoryan

by Muradyan, Serob Taron | Grigoryan, Yeghishe Karen.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Նեյրոնային ակտիվություն գրանցող համակարգի նախագծումը և մշակումը | Проектирование и разработка системы записи нейронной активности .Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Инжекционное усиление фототока в диодных структурах на основе CdTe / С.Х. Худавердян, М.Г. Хачатрян

by Худавердян, Сурик Хачикович | Хачатрян, Мане Гагиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Ֆոտոհոսանքի ինժեկցիոն ուժեղացումը CdTe-ի հիմքով ֆոտոդիոդային կառուցվածքներում | Injection Enhancement of Photocurrent in CdTe-Based Diode Structures .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Разработка системы глушения гражданского дрона / Л.Х. Хачатрян, Т.А. Григорян

by Хачатрян, Лилит Хачиковна | Григорян, Тигран Арамович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Քաղքացիական դրոնի խլացման համակարգի մշակում | Developing a Jamming System for the Civil Drone.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Направляющие системы терагерцового диапазона / М.Ц. Айвазян

by Айвазян, Мартин Цолакович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Guiding Systems for the Terahertz Range | Տերահերցային տիրույթի ուղղորդող համակարգեր.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К решению однопараметрических матричных палиндромных задач типа A(t)·X T (t)+X(t)·A(t)=0 / С.О. Симонян

by Симонян, Саргис Оганесович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Solution of Onе-parametric Matrix Palindrom of the Type A(t)·XT (t)+X(t)·A(t)=0 | A(t)·XT (t)+X(t)·A(t)=0 տիպի միապարամետրական մատրիցային պալինդրոմային խնդիրների լուծման վերաբերյալ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
An Example of Machine Learning Application in the Problem of the Moving Object Detection and Tracking in Video Sequence / M.V. Markosyan, M.T. S’hoyan

by Markosyan, Mher Vardges | S’hoyan, Misak Tigran.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Տեսաշարում շարժվող օբյեկտի հայտնաբերման և հետևման խնդրի լուծման մեջ մեքենայական ուսուցման կիրառման մեկ օրինակ | Один пример применения машинного обучения в задаче обнаружения и слежения за движущимся объектом в видеоряде.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Testing Memory Compilers Using the Regression Test Selection Mechanism / H.H. Hakobyan

by Hakobyan, Hovhannes Hamlet.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Հիշողության կոմպիլյատորների թեստավորումը`ռեգրեսիոն թեստերի ընտրության մեխանիզմի կիրառմամբ | Тестирование компиляторов памяти с использованием механизма выбора регрессионных тестов.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Пакет прикладных программ “LINPARSYS” для решения задач типа A(t)mxn·X(t)nx1=a(t)mx1 / М.А. Адамян

by Адамян, Мариам Александровна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: “LINPARSYS” Application Suite for the A(t)mxn·X(t)nx1=a(t)mx1 Type Problem Solution | A(t)mxn·X(t)nx1=a(t)mx1 տիպի խնդիրների լուծման “LINPARSYS” կիրառական ծրագրերի փաթեթը.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
The Electromigration and Voltage Drop Correction Methods of ESD Protection in Special Input/Output Junctions / O.H. Petrosyan, K.A. Melikyan

by Petrosyan, Oleg Harutyun | Melikyan, Karen Arthur.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Էլեկտրամիգրացիայի և լարման անկման երևույթների ուղղման մեթոդները հատուկ մուտք/ելք հանգույցների էլեկտրաստատիկ լիցքաթափման սխեմաներում | Методы коррекции явлений электромиграции и падения напряжения электростатического разряда в специальных узлах входа/выхода.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Modeling and Simulation of High Efficiency Grid-connected PV System / G.H. Kirakosyan, V.V. Margaryan, V.G. Khachaturyan, L.G. Kirakosyan

by | Kirakosyan, Gagik Hrachik | Margaryan, Varazdat Vardges | Khachaturyan, Vachagan Georgi | Kirakosyan, Lilit Gagik.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Բարձր արդյունավետությամբ ցանցային PV համակարգի մոդելավորումը և սիմուլյացիան | Моделирование и симуляция высокоэффективной сетевой PV системы .Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Selection of a Reading Amplifier for a Ferroelectric Storage Device and Characteristics Modeling / T.N. Petrosyan

by Petrosyan, Tigran Norayr.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Ֆերոէլեկտրական հիշող սարքի ընթերցման ուժեղարարի ընտրությունը և բնութագրերի մոդելավորումը | Выбор усилителя считывания ферроэлектрического запоминающего устройства и моделирование характеристик.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Research and Modeling of Basic Elements with a Three-dimensional Valve Structure / N.B. Avdalyan, A.O. Petrosyan

by Avdalyan, Narek Beniamin | Petrosyan, Armen Oleg.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Փականի եռաչափ կառուցվածքներով բազային տարրերի հետազոտումը և մոդելավորումը | Исследование и моделирование базовых элементов с трехмерными структурами затвора.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha