ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1616 results. Subscribe to this search

|
Вопросы разрешимости некоторых классов интегральных уравнений сверточного типа, прождаемые некомпактными операторами : Дис. ... канд. техн. наук : 01.01.02 / НПУА.

by Кроян, Арпеник Коляевна | Национальный политехнический университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2021Dissertation note: Науч. рук. : А.Х. Хачатрян Availability: Items available for reference: [Call number: 517.9:53(043.3) К-83] (1).
Анализ и синтез одно- и многопрограммных распределителей для многофазных шаговых электродвигателей : Дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Предприятие п/я А-I376.

by Арутюнян, Ваган Шаваршович | Предприятие п/я А-I376.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 1979Dissertation note: Науч. рук. : В.П. Рубцов Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313.13-133.32(043.3) А-86] (1).
Լարվածադեֆորմացիոն վիճակի հետազոտումը շերտաձև մեքենամասերի պլաստիկ ծռմամբ պատրաստման դեպքում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե 02.01 / ՀԱՊՀ.

by Հակոբյան, Նարե Գարիկի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Գ. Լ. Պետրոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.01(043.3) Հ-17] (1).
Լուսաթափանց ֆրենելային կայուն խտարարներով արևային ֆոտոէլեկտրական կայանների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն.: : Ե.14.04 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Վարդանյան, Գոռ Պատվականի | Հայասատանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ժ.Ռ. Փանոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.082.5:621.311(043.3) Վ-30] (1).
Օբյեկտների հայտնաբերման համակարգերի մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ.

by Կարապետյան, Արթուր Կարենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Հ.Ա. Գոմցյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.396.61:629.7(043.3) Կ-29] (1).
Քաջարանի բացահանքի արտադրական գործընթացների պարամետրերի օպտիմալացումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : ԻԴ.02.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ.

by Եղիազարյան, Լիլիթ Գարսևանի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Հ. Հովհաննիսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 622.221.3(479.25)(043.3) Ե-38] (1).
Ինտեգրալ սխեմաներում ազդանշանների միջանցիկության կարգաբերման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Խաչիկյան, Կարեն Տիգրանի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Խ-28] (1).
Նանոսենսորներում ֆիզիկական երևույթների մոդելավորում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ԵՊՀ.

by Փարեմուզյան, Վարդան Գարեգինի | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2012Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Մ. Հարությունյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:621.382(043.3) Փ-28] (1).
Исследование процесса тонкого точения цветных сплавов рубиновыми резцами : Дис. ... канд. техн. наук : 05.03.03 / МВиСО Армянской ССР, ЕрПи им. К. Маркса. Ленинаканский филиал.

by Хачатрян, Гурген Грачевич | Министерство высшего и среднего специального образования Арменской ССР | Ерeванский Политехнический институт им. К. Маркса. Ленинаканский филиал.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ленинакан, 1974Dissertation note: Науч. рук. : А.А. Аваков Availability: Items available for reference: [Call number: 621.9.025.7(043.3) Х-29] (1).
Ազդանշանի անալոգաթվային ձևափոխման գծայնության ինքնակարգաբերմամբ լավարկման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀՀ ԳԱԱ Ռադ. և էլ. ինստիտուտ.

by Աթանեսյան, Արման Աշոտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.386:621.3.087.92(043.3) Ա-26] (1).
Հարվածային բեռով ասինխրոն էլեկտրաբանեցման համակարգի բարելավումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.09.01 / ՀԱՊՀ.

by Հակոբյան, Տիգրան Էդուարդի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Մ.Ք. Բաղդասարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313.33(043.3) Հ-17] (1).
Գծային միապարամետրական հավասարումների համակարգերի ավտոմատացված լուծման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ.

by Ադամյան, Մարիամ Ալեքսանդրի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ս.Հ. Սիմոնյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.511.2(043.3) Ա-19] (1).
Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդականությամբ եվ ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե 16.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ.

by Սարգսյան, Անի Ռուբենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ս.Գ. Աղբալյան Availability: Items available for reference: [Call number: 66.017-034.3(043.3) Ս-25] (1).
Ֆրոնտալ պոլիմերացման եղանակով պոլիմերային կոմպոզիտների ( հիդրոժելերի, գրադիենտային նոր նյութերի սինթեզ ) : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.17.04 / ՀԱՊՀ.

by Մինասյան, Արամ Հայկազի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Հ. Տոնոյան Availability: Items available for reference: [Call number: 66.095.26:541.64(043.3) Մ-71] (1).
Բարձր հաճախությամբ տիրիստորային կերպափոխիչներում կիրառվող կոմուտացնող կոնդեսատորի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.09.01 / ՀԱՊՀ.

by Վարդանյան, Լիանա Արտեմի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Պ.Հ. Խաչատրյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.314.26:621.319.4(043.3) Վ-30] (1).
Հեռահաղորդակցման համակարգերի արևային սնուցման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ.

by Աղաբեկյան, Դավիթ Վալերիի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2021Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Գ.Ե. Այվազյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.391:621.472:654(043.3) Ա-43] (1).
Ինքնաուսուցվող ինտեգրալ դինամիկ հիշասարքերի նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե. 27.01 / ԵՊՀ.

by Մամիկոնյան,Նարեկ Էդուարդի | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2020Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Մ-22] (1).
Թռչող ապարատների բարակապատ մեքենամասերի ամրության բարձրացումը ուլտրաձայնային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.02.03 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Չիբուխչյան, Հովհաննես Սուրենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2020Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Բ.Ս. Բալասանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621:629.7(043.3) Չ-51] (1).
Էլեկտրոնային սխեմաների ավտոմատացված նախագծման համակարգերի ռեգրեսիոն թեստավորման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե 13.02 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ.

by Հակոբյան, Հովհաննես Համլետի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2020Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Գ. Հարությունյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51/.54.001.63(043.3) Հ-17] (1).
Исследование обобщенных параметров электрических цепей методом алгебры структурных чисел : Дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / НПУА.

by Арутюнян, Гоар Вачагановна | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2020Dissertation note: Науч. рук. : В.С. Сафарян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.011.7(043.3) А-86] (1).

Powered by Koha