ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1616 results. Subscribe to this search

|
Հեռաբժշկական ցանցերի կառուցման և հաղորդակցական միջոցների արդյունավետ օգտագործման եղանակների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀԱՊՀ.

by Կիրակոսյան, Ռուբեն Գագիկի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան , 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Հ. Հարությունյան Availability: Items available for reference: [Call number: 654.15.026:61(043.3) Կ-53] (1).
Շոգեգազատուրբինային տեղակայանքի աշխատանքային ռեժիմների հետազոտությունը և լավարկումը (ԵրՋԷԿ-ի օրինակի վրա) : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.14.03 / ՀԱՊՀ.

by Ռաֆյան, Ռոբերտ Արթուրի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ռ.Զ. Մարուխյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.18(479.25-25)(043.3) Ռ-25] (1).
Թեստավորման ավտոմատացված համակարգի մշակումը ստատիկ հիշողության սարքերի համար : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Ամիրխանյան, Կարեն Սպիրիդոնի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Ա. Վարդանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.415.538:681.51(043.3) Ա-52] (1).
Сходимость рядов по системе Уолша : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : А 01.01.01 / РАУ.

by Давтян, Заруи Азатовна | Российско-Армянский (Славянский) университет.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2015Dissertation note: Науч. рук.: М.Г.Григорян Availability: Items available for reference: [Call number: 517.537(043.3)$i$Д-13] (1).
Միջֆազային կատալիզի պայմաններում գանգլերոնի և քվատերոնի ելանյութային ամինասպիրտի ստացումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.17.04. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Պռազյան, Աննա Սուրենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Գ.Հ. Թորոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 547.435:661.7(043.3) Պ-92] (1).
Ոչ ավտոնոմ մատրիցային հավասարումների լուծման եղանակների մշակումը և հաշվողական գործընթացների ավտոմատացումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Ավինյան, Վահե Ռոմենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Գ. Ավետիսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.428:681.5(043.3) Ա-79] (1).
Ցածր հզորությամբ ենթամիկրոնային կոմպլեմենտար մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ օպերատիվ հիշող սարքերի մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Ավդալյան, Նարեկ Բենյամինի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Օ.Հ. Պետրոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.037.73(043.3) Ա-78] (1).
Развитие методов автоматизированного решения задач электромагнитного поля : Дис. ... д-ра техн. наук по спец. : 05.13.02 - Системы автоматизации / НПУА.

by Сукиасян, Гайк Степанович | Национальный Политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2015Dissertation note: Науч. конс.: д.т.н. A.A. Teрзян Availability: Items available for reference: [Call number: 004.02:537.8(043.3) С-89] (1).
Լարվածադեֆորմացիոն վիճակների հետազոտումը մետաղական փոշենախապատրաստվածքների խտացման գործընթացներում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ա.02.06 / ՀԱՊՀ.

by Արզումանյան, Մարտին Գալերիկի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Գ.Լ. Պետրոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.01:531.3(043.3) Ա-87] (1).
Исследование и геометрические описание нормально плоских риччи-полусиметрических подмногообразий малых коразмерностей в евклидовых пространствах : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / МОН РА, НПУА (Фонд).

by Назарян, Арам Рафаелович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: В.А. Мирзоян Availability: Items available for reference: [Call number: 514.752:515.1(043.3) Н-19] (1).
Արբանյակային հաղորդչով և իրական ժամանակում տվյալների գրանցման համակարգի մշակում : Ատենախոս. ... տեխ.գիտ. թեկն.: Ե. 12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Արզումանյան, Հայկ Գևորգի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Availability: Items available for reference: [Call number: 621.397.444:654(043.3) Ա-86] (1).
Անալոգային ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված ֆիզիկական նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը. : Ատենախոս. ... տեխ.գիտ. թեկն.: Ե. 13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵԿՏԱ.

by Կասարջյան, Հովհաննես Գևորգի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ.ղեկ` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51:621.3.049.77(043.3) Կ-26] (1).
Արագացուցիչներում մյուոնային մասնիկների գրանցման և պարամետրերի չափման մեթոդի ու սարքավորման մշակումը : Ատենախոս. ... տեխ.գիտ. թեկն.: Ե. 11.01 / ՀԱՊՀ.

by Գաբրիելյան, Վազգեն Վահեի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկակական համալասարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ. Ռ.Ռ.Վարդանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.518(043.3) Գ-13] (1).
Վերակառուցավորվող հաշվողական համակարգերի կառուցման միջոցների մշակում և հետազոտում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 /.

by Կրրիկյան, Հարություն Ռուբենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.41.(043.3) Կ-89] (1).
Разработка и исследование преобразующих и передающих устройств сигналов на сверхвысоких частотах : Дис. ... .канд.техн. наук: Е.12.03 / МОН РА, НПУА .

by Азоян, Микаел Саркисович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: В.Е. Арустамян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.394.63:654(043.3) А-35] (1).
Изучение стеклообразующей и микроликвационной областей алюмоборатной системы B2O3-Al2O3-LiF и разработка низкотемпературных стекол и стеклокристаллических материалов : Дис. ... .канд.техн. наук: 05.17.01 / МОН РА, НПУА .

by Матевосян, Анна Бениаминовна | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: Н.Б. Князян Availability: Items available for reference: [Call number: 661.266.7(043.3) M-34] (1).
Ինտեգրալ սխեմաների մուտք / ելք հանգույցների սահմանային դիմադրությունների արժեքների ճշգրտման միջոցների մշակում և հետազոտում. : Ատենախոս. ... տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի : Ե.27.01 /. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Ալեքսանյան, Անի Լենսերի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Շ. ՄելիքյանՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ) Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Ա-29] (1).
Թվայնացված պատկերների մշակման ավտոմատացված համակարգի ստեղծումը ճանապարհային ծածկույթների որակի գնահատման համար. : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 /.

by Հակոբյան, Գուրգեն Հովհաննեսի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Դ.Գ. Ասատրյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51:625.8(043.3) Հ-17] (1).
Հզորության ինտեգրալային փոխակերպիչների նախագծման միջոցների մշակումն ու հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 /.

by Գալստյան, Վաչե Աշոտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Գ-20] (1).
Ալյումինի հիմքով հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման գործընթացի հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխ. գիտ. թեկն. : Ե.16.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Վարդանյան, Վարդան Գագիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ս.Գ. Աղբալյան Availability: Items available for reference: [Call number: 66.017:669.715(043.3) Վ-30] (1).

Powered by Koha