ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1613 results. Subscribe to this search

|
Տարբեր հաճախություններով տակտավորվող թվային սխեմաների համաձայնեցման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... ֆիզմաթ . գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Խաժակյան, Տիգրան Ռուբենի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Format: print ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Խ-16] (1).
Շոգեգազային էներգոբլոկների արդյունավետության բարձրացումը ջերմային տրանսֆորմատորների օգտագործմամբ : Ատենախոս. ... ֆիզմաթ . գիտ. թեկն. : Ե.14.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Խաչատրյան, Ռուբեն Գևորգի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Format: print ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Լ.Ս. Հովհաննիսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.8.036 (043.3) Խ-28] (1).
Оценка влияния эксплуатации на остаточный ресурс узлов парогенераторов энергоболоков ВВЭР-440 : Дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / МОН РА, НПУА.

by Варданян, Арсен Мовсесович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : В.Г. Петросян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.039.566(043.3) В-18] (1).
Եռաչափ տրանզիստորներով միկրոէլեկտրոնային սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն.գիտ. թեկն. : Ե. 27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Մանուկյյան, Սերգեյ Հակոբի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Format: print ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Մ-28] (1).
Մուտք/ելք հանգույցների աշխատանքային ռեժիմների կայունացման միջոցների մշակումն և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Սահակյան, Արթուր Ստեփանի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Ս-15] (1).
Моделирование процесса и разработка технологии неосесимметричной глубокой вытяжки листового молибдена : Дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / МОН РА, НПУА.

by Симонян, Аветис Самвелович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: Э. А. Назарян Availability: Items available for reference: [Call number: 669.018.262(043.3) С-37] (1).
Исследование напряженно-деформированного состояния пластин, усиленных стрингерами, и разработка методов прочностного расчета : Дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / МОиН РА, НПУА.

by Сукиасян, Джанибек Симонович | Министерство образования и науки РА | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : К.С. Саркисян Availability: Items available for reference: [Call number: 620.186:629.7.23.44(043.3) С-89] (1).
Boundary value problems in Hardy weighted spaces : Diss. ... for degree of cand. of Phys. and Mathem. sciences : 01.01.02 / MES RA, NPUA.

by Petrosyan, Vahe | Ministry of education and science of RA | National polytechnic university of Armenia.

Material type: book Book; Format: print ; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2017Dissertation note: Supervis. : H.M. Hayrapetyan Availability: Items available for reference: [Call number: 517.9 (043.3) P-51] (1).
Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գոթրծընթացի կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում : Ատենախոս. ... տեխն.գիտ. թեկն. : Ե. 13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Գևորգյան, Հերմինե Միշայի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ.ղեկ` Ս.Շ. Բալասանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.5:622.765(043.3) Գ-47] (1).
Ֆեռոէլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ կենսաբժշկական տվիչներում ընթացող ֆիզիկաքիմիական գորընթացների մոդելավորումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն.գիտ. թեկն.: Ե. 11.17 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Մանուկյան, Արամ Լևոնի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկակական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Վ.Բունիաթյան Availability: Items available for reference: [Call number: 606:615.47(043.3) Մ-28] (1).
Պրոցեսորային ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Բաբայան, Դավիթ Ռոբերտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3049.77(043.3) Բ-12] (1).
Կորպորատիվ հեռահաղորդակցման ցանցերի օպերատիվ կառավարման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Հովհաննիսյան, Ծաղիկ Ստեփանի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Գ.Տ. Կիրակոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 654:658.5(043.3) Օ-36] (1).
Տեղեկատվատեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների և ծառայությունների տրամադրման ավտոմատացված համակարգի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Կիրակոսյան, Լևոն Գասպարի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Գ. Ավետիսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.518(043.3) Կ-53] (1).
ՋԷԿ-երի կոնդենսացիոն տեղակայանքների շահագործման լավարկային պայմանների հետազոտումը և արդյունավետության բարձրացման մեթոդների մշակումը : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.14.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Շամամյան, Երվանդ Ռոլանդի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ռ.Զ. Մարուխյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.311.22:621.319.4(043.3) Շ-28] (1).
Կամուրջների հեծանային թռիչքային կառուցվածքներում ժամանավոր բեռնվածքի լայնական վերաբաշխման վերլուծությունը տարածական աշխատանքի հաշվառմամբ : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.23.01 / ԵրՃՇՊՀ.

by Պեպանյան, Արմեն Հարությունի | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Հ.Հ. Գյուլզադյան Availability: Items available for reference: [Call number: 624.042.1:624.072.7(043.3) Պ-46] (1).
Անվտանգ երթևեկության կազմակերպման օպտիմալացման մաթեմատիկական մեթոդների մշակումը և կիրառումը (Երևանի ճանապարհային ցանցում) : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.23.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵրՃՇՊՀ.

by Խուդոյան, Սուրեն Ալբերտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Յու.Ա. Գասպարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 625.096:697.971(479.25-25)(043.3) Խ-96] (1).
Պորտլանդցեմենտի քիմիական ակտիվացման համար հատուկ ընդարձակող հավելանյութերի մշակում : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.23.01 / ԵրՃՇՊՀ.

by Մեյմարյան, Արմինե Ստեփանի | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ն.Վ. Չիլինգարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 691.542:624.01/.04(043.3) Մ-60] (1).
Լիսեռների կոռոզիոն հոգնածային փորձարկումների լավարկումը և ծրագրային ապահովումը : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.02.01 / ՀՊՃՀ.

by Միրաքյան, Գաբրիել Գագիկի | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Մ.Գ. Ստակյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.01:621.836.3:004.4(043.3) Մ-16(63)] (1).
Ալյումինային հրամուրի փոշեհամաձուլվածքների ստացումը և կառուցվածքի ու հետազոտությունների ձևավորումը տաք արտամղմաբ : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.16.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Սաֆարյան, Տաթևիկ Նիկոլայի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ս.Գ. Աղբալյան Availability: Items available for reference: [Call number: 620.22:621.763:669.715(043.3) Ս-30] (1).
Նանոթաղանթների ծակոտկենության հետազոտումը և չափիչ սարքավորման մշակումը : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.11.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Ավետիսյան, Հայկ Գուրգենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2010Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Ս.Շաղգամյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.2:539.2-022.532:62-405.8(043.3) Ա-79] (1).

Powered by Koha