ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 3419 results. Subscribe to this search

|
ՋԷԿ-երում գազային արտանետումների մաքրման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը և էլեկտրակայանների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վրա դրանց ազդեցության հետազոտումը : Սեղմ. տեխն.գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.14.03 / ՀԱՊՀ.

by Էլբակյան,Սիլվիանա Հենրիկի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ո.Զ. Մարուխյան Other title: Применение современных технологий очистки дымовых газов ТЭС и исследование их влияния на технико-экономические показатели электростанции : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.03 .Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 621.43.068.4:621.745.012(043.3) Է-28] (3).
Разработка системы автоматизированного исследования топологических характеристик блочно-иерархических сетей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОиН РА, НПУА.

by Кочарян, Ани Гагиковна | Министерство образования и науки республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : С.А. Нигиян Other title: Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի տոպոլոգիական բնութագրիչների ավտոմատացված հետազոտության համակարգերի մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս.: Ե.13.02 / .Online access: Электронная версия Availability: Items available for loan: [Call number: 004.722(043.3) К-75] (2). Items available for reference: [Call number: 004.722(043.3) К-75] (1).
Разработка автоматизированных средств повышения тепловой надежности интегральных схем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОиН РА,НПУА.

by Гаспарян,Тигран Ашотович | Министерство образования и науки Републики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Арутюнян Other title: Ինտեգրալ սխեմաների ջերմային հուսալիության բարձրացման ավտոմատացված միջոցների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:681.51(043.3) Г-22] (2).
Разработка и исследование всенаправленных антенн для подвижной связи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.01 / МОиН РА,НПУА.

by Мартиросян,Андраник Арменович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : В.Г. Аветисян Other title: Շարժական կապի համուղղորդված անտենաների մշակում և հետազոտում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.01 .Availability: Items available for reference: [Call number: 621.396.67(043.3) М-29] (2).
Моделирование сложных систем методом стохастических вычислений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / Институт проб. информ. и автомат. НАН РА.

by Агаджанян, Рубен Борисович | Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : С.А. Нигиян Other title: Ստոխաստիկ հաշվարկների միջոցով բարդ համակարգերի մոդելավորում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:519.856(043.3) А-23] (1).
Проблемы развития финансовых механизмов стимулирования экспорта в РА : Автореф.дис. ... канд. эконом. наук : Ը.00.03 / РАУ.

by Макарян, Цолак Микаелович | Российско-Армянский университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: А.Р. Дарбинян Other title: Արտահանման խթանման ֆինանսական մեխանիզմների զարգացման խնդիրները ՀՀ-ում : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.03 .Availability: Items available for reference: [Call number: 336:339.564(479.25)(043.3) М-15] (1).
Ճարտարագիտա-երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը լեռնածալքավոր մարզերում հիդրոտեխնիկական թունելների կառուցման նպատակով (նախագծվող Մեղրի ՀԷԿ-ի օրինակով) : Սեղմ. երկրաբան. գիտ. թեկն.... ատենախոս. : ԻԴ.01.08 / ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվ. երկր. և ինժեներ. սեյսմ. ինստիտուտ.

by Մանուկյան, Սարգիս Սոսի | ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ.ղեկ.՝ Ռ.Ս. Մինասյան Other title: Особенности и эффективность применения инжерно-геофизических методов при строительстве гидротехнических тоннелей в горно-складчатых областях (на примере проектируемой Мегринской ГЭС ) : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 24.01.08.Availability: Items available for reference: [Call number: 550.3:627.842(043.3) Մ-28] (1).
Усовершенствование методов оценки виброактивности и долговечности подшипниковых узлов электрических машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / МОиН РА,НПУА.

by Геворкян,Арамаис Викторович | Министерство науки и образования Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Г. Г. Шекян Other title: Էլեկտրական մեքենաների առանցքակալային հանգույցների վիբրոակտիվության և երկարակեցության գնահատման եղանակների կատարելագործումը : Սեղմ. տեխն.գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.02.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313:621.822(043.3) Г-27] (2).
Исследование и разработка средств автоматизированного проектирования нанометровых конвейерных аналого-цифровых преобразователей : Автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.13.02 / МОН РА, НПУА.

by Экимян,Арсен Робертович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: С.В. Гаврилов Other title: Նանոմետրական հոսքագծային անալոգա-թվային կերպափոխիչների ավտոմատացված նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 681.586(043.3) Э-37] (3).
Повышение качества типографской продукции управлением деформационными характеристиками узлов полиграфических машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / МОН РА, НПУА.

by Маргарян, Армине Ашотовна | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: Р.Н. Барсегян Other title: Տպագրական արտադրանքի որակի բարելավումը պոլիգրաֆիական մեքենաների հանգույցների դեֆորմացման բնութագրերի կառավարմամբ : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.02.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.01:655:681.6(043.3) М-25] (3).
Boundary Value Problems for Elliptic and Parabolic Equations and Applications in Mathematical Modeling of Two-Phase Substance : Abs. of thesis ... cand. Phys. and math. sc. : 01.01.02 / MES RA, NPUA (Foundation).

by Mohammad, Hassan Mohammadi | Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia | National Polytechnic University of Armenia (Foundation).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2018Dissertation note: Scient. supervis. : A.H. Babayan Other title: Եզրային խնդիրներ էլիպսական և պարաբոլական հավասարումների համար և կիրառություններ երկֆազ միջավայրի մաթեմատիկական մոդելներում : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.01.02.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: [Call number: 517.927(043.3) M-78] (3).
Исследование синтеза стирилпроизводных на базе конденсированных метилпиримидинов с мостиковым атомом азота : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 02.00.03 / НТЦ ОФХ НАН РА.

by Гукасян, Гоар Тиграновна | Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии НАН РА.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Г. Г. Данагулян Other title: Ստիրիլ ածանցյալների սինթեզի հետազոտում կամրջակային ազոտի ատոմ պարունակող համակցված մեթիլպիրիմիդինների հիման վրա : Սեղմ. քիմ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Բ.00.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 547.022(043.3) Г-93] (1).
Կարմրահյութ խաղողի սորտից վարդագույն գինու պատրաստման տեխնոլոգիայի մշակում և որակական հատկանիշների հետազոտում : Սեղմ. տեխն . գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.18.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ.

by Գաբրիելյան, Արտակ Հենրիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Կ.Ն. Կազումյան Other title: Разработка технологии производства розового вина из сорта винограда кармрают и исследование показателей качества : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 .Availability: Items available for reference: [Call number: 663.2(043.3) Գ-13] (1).
Исследования в области химических превращений и изучения биологических свойств 2-арил и 2-гетерилпирролидинов : Автореф. дис. ...док. хим. наук : 02.00.10 / НТЦ ОФХ НАН РА.

by Гаспарян,Саак Паруйрович | Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии НАН РА.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Офиц. оппон. : Е.Г. Пароникян Other title: Հետազոտություններ 2-արիլ և 2-հետերիլպիրոլիդինների քիմիական փոխարկումների և կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրման բնագավառում : Սեղմ. քիմ. գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Բ.00.10.Availability: Items available for reference: [Call number: 577.1(043.3) Г-22] (1).
Ազա-Միքայելի ռեակցիան ազոլների շարքում և ստացված ադդուկտների հետագա փոխարկումները : Սեղմ. քիմ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Բ.00.03 / ՀՀ ԳԱԱ, ՕԴՔԳ կենտրոն.

by Խաչատրյան, Հասմիկ Նվերի | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Ս. Աթթարյան Other title: Реакция Аза-Михаэля в ряду азолов и дальнейшие превращения полученных аддуктов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 547.77(043.3) Խ-28] (1).
Խախտված հողերի քարտեզագրման և հողաշինարարական կազմակերպման ուղիների մշակումը Գեղարքունիքի մարզի օրինակով : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Զ.01.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ.

by Մուրադյան,Կոլյա Արմենակի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Գ.Մ. Եղիազարյան Other title: Разработка путей картографирования и организация землеустройства нарушеннных земель на примере Гехаркуникского марза : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.01 .Availability: Items available for reference: [Call number: 63:54(479.25)(043.3) Մ-99] (1).
Ցեֆեյի համաստեղության մեկ տիրույթի (մոտ 17 քառ. աստիճան ) M տիպի աստղերի սպեկտրալ դասակարգումը և մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.03.02 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Պետրոսյան,Գոհար Վարազդատի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Մ.Ա.Ղազարյան Other title: Спектральная классификация и детальное исследование звезд типа М в одной области (окло 17 кв. градус ) Цефея : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 524.335.4(043.3) Պ-50 ] (1).
Разработка и исследование средств минимизации энергопотребление процессорных интегральных схем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Бабаян, Давид Робертович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: В.Ш. Меликян Other title: Պրոցեսորային ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազեցման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3049.77(043.3) Б-12] (3).
Разработка средств оперативного управления корпоративными телекоммуникационными сетями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Оганнисян, Цагик Степановна | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: Г. Т. Киракосян Other title: Կորպորատիվ հեռահաղոդակցման ցանցերի օպերատիվ կառավարման միջոցների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03 .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 654:658.5(043.3) О-36] (3).
Разработка автоматизированной системы предоставления информационно-технологических инфраструктур и сервисов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Киракосян, Левон Гаспарович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Аветисян Other title: Տեղեկատվատեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների և ծառայությունների տրամադրական ավտոմատացված համակարգի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 681.518(043.3) К-43] (3).

Powered by Koha