National Polytechnic University Library Catalog

Your search returned 3399 results. Subscribe to this search

|
Ցեֆեյի համաստեղության մեկ տիրույթի (մոտ 17 քառ. աստիճան ) M տիպի աստղերի սպեկտրալ դասակարգումը և մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.03.02 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Պետրոսյան,Գոհար Վարազդատի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Մ.Ա.Ղազարյան Other title: Спектральная классификация и детальное исследование звезд типа М в одной области (окло 17 кв. градус ) Цефея : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 524.335.4(043.3) Պ-50 ] (1).
Разработка и исследование средств минимизации энергопотребление процессорных интегральных схем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Бабаян, Давид Робертович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: В.Ш. Меликян Other title: Պրոցեսորային ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազեցման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3049.77(043.3) Б-12] (3).
Разработка средств оперативного управления корпоративными телекоммуникационными сетями : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Оганнисян, Цагик Степановна | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: Г. Т. Киракосян Other title: Կորպորատիվ հեռահաղոդակցման ցանցերի օպերատիվ կառավարման միջոցների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03 .Availability: Items available for reference: [Call number: 654:658.5(043.3) О-36] (3).
Разработка автоматизированной системы предоставления информационно-технологических инфраструктур и сервисов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Киракосян, Левон Гаспарович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Аветисян Other title: Տեղեկատվատեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների և ծառայությունների տրամադրական ավտոմատացված համակարգի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 681.518(043.3) К-43] (3).
Разработка и исследование компьютерной модели управления технологическим процессом флотации медно-молибденовых руд : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОН РА, НПУА.

by Геворгян, Эрмине Мишаевна | Министерство образования и науки РА | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: С.Ш. Баласанян Other title: Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի ֆլոտացման տեխնոլոգիական գոթրծընթացի կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե. 13.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 681.5:622.765(043.3) Г-27] (3).
Моделирование и исследования физико-химических процессов, протекающих в многофункциональных ферроэлектрических сенсорах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : E11.17 / МОН РА, НПУА.

by Манукян, Арам Левонович | Министерство образования и науки РА | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : В. В. Буниатян Other title: Ֆեռոէլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ կենսաբժշկական տվիչներում ընթացող ֆիզիկաքիմիական գորընթացների մոդելավորումը և հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.11.17.Availability: Items available for reference: [Call number: 606:615.47(043.3) М-24] (3).
Разработка и исследование средств стабилизации рабочих режимов узлов ввода-вывода : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Саакян, Артур Степанович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: В.Ш. Меликян Other title: Մուտք/ելք հանգույցների աշխատանքային ռեժիմների կայունացման միջոցների մշակումն և հետազոտումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) С-12] (3).
Моделирование процесса и разработка технологии неосесимметричной глубокой вытяжки листового молибдена : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / МОН РА, НПУА.

by Симонян, Аветис Самвелович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: Э. А. Назарян Other title: Թերթային մոլիբդենի ոչ առանցքահամաչափ խոր արտաձգման գործընթացի մոդելավորումը և տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.16.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 669.018.262(043.3) С-37] (3).
Исследование напряженно-деформированного состояния пластин, усиленных стрингерами, и разработка методов прочностного расчета : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / МОиН РА, НПУА.

by Сукиасян, Джанибек Симонович | Министерство образования и науки РА | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : К.С. Саркисян Other title: Ստրինգերներով ուժեղացված սալերի լարվածադեֆորմացված վիճակի հետազոտումը և ամրության հաշվարկի մեթոդների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.02.01 .Availability: Items available for reference: [Call number: 620.186:629.7.023.44(043.3) С-89] (3).
Boundary value problems in Hardy weighted spaces : Abstract of Diss. ... cand. of phys. and mathem. sciences : 01.01.02 / MES RA, NPUA.

by Petrosyan, Vahe | Ministry of education and science of RA | National polytechnic university of Armenia.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2017Dissertation note: Supervis. : H.M. Hayrapetyan Other title: Եզրային խնդիրներ Հարդիի կշռային տարածություններում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.01.02 .Availability: Items available for reference: [Call number: 517.9 (043.3) P-51] (3).
Разработка средств проектирования микроэлектронных схем с трехмерными транзисторами : Автореф. дис.... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, ЕГУ.

by Манукян, Сергей Акопович | Министерство образования и науки Республика Армения | Ереванский государственный университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: В.Ш. Меликян Other title: Եռաչափ տրանզիստորներով միկրոէլեկտրոնային սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) М-24] (3).
Разработка средств согласования цифровых схем тактируемых с разными частотами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Хажакян,Тигран Рубенович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальныи политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук.: В.Ш. Меликян Other title: Տարբեր հաճախություններով տակտավորվող թվային սխեմաների համաձայնեցման միջոցների մշակումը : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3049.77(043.3) Х-15] (3).
Շոգեգազային էներգոբլոկների արդյունավետության բարձրացումը ջերմային տրանսֆորմատորների օգտագործմամբ : Սեղմ. ֆիզմաթ . գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.14.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Խաչատրյան, Ռուբեն Գևորգի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Լ.Ս. Հովհաննիսյան Other title: Повышение эффективности парогазовых энергоблоков с использованием тепловых трансформаторов : Автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук. : 05.14.03 /.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.8.036 (043.3) Խ-28] (3).
ՋՋԷՌ-440 Էներգաբլոկների շահագործաման պայմանների ազդեցության գնահատումը շոգեգեներատորների հանգույցների մնացորդային ռեսուրսի վրա : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.14.02 / ՀԱՊՀ.

by Վարդանյան, Արսեն Մովսեսի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Գ.Պետրոսյան Other title: Оценка влияний условий эксплуатации на остаточный ресурс узлов парогенераторов энергоблоков ВВЭР-440 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.039.566(043.3) Վ-30] (3).
Գորշ ածխից հեղուկ վառելանյութի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե. 17.04 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Հակոբյան,Ժիրայր Սարգսի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Գ.Հ. Թորոսյան Other title: Разработка технологии получения жидкого топлива из бурого угля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 .Availability: Items available for reference: [Call number: 662.75(043.3) Հ-17] (3).
ՋՋԷՌ միջուկային վառելիքի կրիտիկության անվտանգության հետազոտումը այրման խորության հաշվառմամբ : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե. 14.02 / ԵՊՀ.

by Բաղդասարյան, Նաիրի Հրահատի | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ս.Ա. Բզնունի Other title: Анализа безопасности критичности ядерного топливо реактора ВВЭР с учетом выгорания : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.039.5(043.3) Բ-24] (3).
Ջրային միջավայրում որոշ վնասակար ծանր մետաղների շրջապտույտի հետազոտություն : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : ԻԴ.04.02 / ՀՀ,Ա Ի.Վ.ԵԱՋՀՀԻ.

by Մարաբյան, Շողիկ Լևոնի | Հայաստանի Հանրապետություն | Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ.ղեկ.` Գ.Պ. Փիրումյան Other title: Исследование круговорота некоторых вредных тяжелых металлов в водной среде : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 24.04.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 556.114.6(043.3) Մ-34] (1).
Ռադիոաստղագիտական եղանակների կիրառումը որոշ ռադիոֆիզիկական խնդիրներում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Ավետիսյան, Գևորգ Սահակի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Ա. Փիրումյան Other title: Применение радиоастрономических методов в некоторых радиофизических задачах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 .Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86(043.3) Ա-79] (1).
Լանդաու-Զեների և Դեմկով-Կունիկեի ոչ գծային երկվիճակ մոդելները : Սեղմ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.21 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Ազիզբեկյան, Հրայր Հրանտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Մ. Խշխանյան Other title: Нелинейные двухуровневые модели Ландау-Зинера и Демкова-Кунике : Автореф.дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.21 .Availability: Items available for reference: [Call number: 535.3(043.3) Ա-24] (1).
Разработка и реализация inpainting методов для 3-мерных цифровых изображений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / ИПИА НАН РА.

by Геворкян, Ваган Владимирович | Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2017Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Саруханян Other title: Եռաչափ թվային պատկերների inpanting մեթոդների մշակում և իրականացում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(043.3) Г-27] (1).

Powered by Koha