National Polytechnic University Library Catalog

Your search returned 3390 results. Subscribe to this search

|
Հիփոթեքային վարկի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմ. Ը.00.03- «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասն. տնտեսագիտ. թեկն.

by Այվազյան, Քնարիկ Ավագի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալս.Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Ա.Դավոյան Availability: Items available for reference: [Call number: 336.77(479.25)(043.3) Ա-55] (1).
Հայ-չինական համատեղ ձեռնարկությունների զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով) : Սեղմ. Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում», Ը.00.06- «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասն. տնտեսագիտ. թեկն. / Քիանգ Շուդե Հուանգ.

by Քիանգ Շուդե Հուանգ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալս.Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Մ.Ս.Մելքումյան Availability: Items available for reference: [Call number: 339.9(043.3) Ք-53] (1).
Ինովացիոն գործընթացների ձևավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ սոցիալական ոլորտում : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.02 / ԵԿՏԱ.

by Կատինյան, Անի Ռոմիկի | Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ. Ծ.Ջ.Կարապետյան Availability: Items available for reference: [Call number: 005.35(479.25)(043.3) Կ-28] (1).
Միջազգային վարկային ծրագրերի ներգրավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմ. տնտեսագիտ. թեկն. ... ատենախոսության ըստ հետևյալ մասնագիտ.: Ը.00.06 - Միջազգային տնտեսագիտություն .

by Ավագյան, Գոհար Արմոյի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան , 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Խ. ՄարկոսյանՀայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան Availability: Items available for reference: [Call number: 339.727(479.25)(043.3) Ա-77] (1).
Հայաստան-Վրաստան տնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարները : Սեղմագիր տնտեսագիտ. թեկն. ... ատենախոսության ըստ հետևյալ մասնագիտ.: Ը.00.06 - Միջազգային տնտեսագիտություն .

by Կասիմյան, Մարգարիտ Սուրենի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան , 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Վ. ԲաղդասարյանՀայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան Availability: Items available for reference: [Call number: 339.92(043.3) Կ-26] (1).
Նորամուծությունների կառավարման հիմնախնդիրներն արտադրական կազմակերպություններում : Սեղմ. Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասն. տնտեսագիտ. թեկն. / Մ.Ժ.Սիմոնյան.

by Սիմոնյան, Մանուչար Ժորայի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: ԵԿՏԱԳիտ. ղեկ.՝ տ.թ., պրոֆ. Ս.Հ.Օհանջանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 005.342(043.3) Ս-50] (1).
Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմ. Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասն. տնտեսագիտ. թեկն. / Լ.Մ.Դոխոլյան.

by Դոխոլյան, Լևոն Մարտունի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: ԵԿՏԱԳիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Խ.Մարկոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 338.486.4(479.25)(043.3) Դ-71] (1).
Проблемы оценки и прогнозирования экзогеннофакторной инфляции (на примере Армении) : Автореферат дис. ... канд. эконом. наук по спец. : 08.00.03 - Финансы, бухгалтерский учет . / О.А. Патваканян.

by Патваканян, Овсеп Арменович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван , 2016Dissertation note: Науч. рук.: д.э.н., проф. Э.М. СандоянРоссийско-Армянский (Славянский) университет Other title: Արտաքին գործոններով պայմանավորված գնաճի գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրները (Հայաստանի օրինակով).Availability: Items available for reference: [Call number: 005.521:336.7(479.25)(043.3) П-20] (1).
Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման կատարելագործումը ստորգետնյա տրանսպորտում (Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի օրինակով) : Սեղմ. տնտեսագիտ. թեկն. ... ատենախոսության ըստ հետևյալ մասնագիտ.: Ը.00.02 - «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում».

by Սարգսյան, Տաթևիկ Ռուբիկի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Ե. ՊետրոսյանՀայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան Availability: Items available for reference: [Call number: 331.221.7(479.25-25)(043.3) Ս-25] (1).
Արագացուցիչներում մյուոնային մասնիկների գրանցման և պարամետրերի չափման մեթոդի ու սարքավորման մշակումը : Սեղմ. Ե.11.01- «Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Վ.Վ.Գաբրիելյան.

by Գաբրիելյան, Վազգեն Վահեի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: ՀԱՊՀԳիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ. Ռ.Ռ.Վարդանյան Other title: Исследование и разработка метода и устройств регистрации и измерения параметров мюоновых частиц в ускорителях. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.11.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 681.518(043.3) ] (3).
Теоретическое исследование электронных, кулоновских и туннельных характеристик полупроводниковых наноструктур : Автореф. ... д-а физ.-мат. наук по спец. 01.04.10- Физика полупроводников / Л.С.Петросян.

by Петросян, Людвиг Сурикович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: МОН РА, ЕГУ Other title: Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային, կուլոնյան և թունելային բնութագրերի տեսական հետազոտություն. Սեղմ. Ա.04.10 մասն.ֆիզմաթ.գիտ.դ-րի.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.311.33(043.3) П-31] (1).
Համաշխարհային տնտեսությանը ՀՀ տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները (տրանսպորտի օրինակով) : Սեղմ. տնտեսագիտ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե. 13.01 / Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

by Ջաղինյան, Հեղինե Գագիկի | Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.թ., դոց. Գ.Ա. Նազարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 339.924(479.25)(043.3) Ջ-23] (1).
ՀՀ արտահանման մրցունակության գնահատումը ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում : Սեղմ. Ը.00.06- «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասն. տնտեսագիտ. թեկն.

by Մնացականյան, Անդրանիկ Ստյոպայի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան , 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ռ. ԴարբինյանՀայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան Availability: Items available for reference: [Call number: 339.564(479.25)(043.3) Մ-83] (1).
Տերահերցային ճառագայթման գեներացումը օպտիկական դիմակներով լրացված լիթիումի նիոբաթ բյուրեղում : Սեղմ. Ա.04.03- «Ռադիոֆիզիկա» մասն. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. / Գ.Կ.Աբգարյան.

by Աբգարյան, Գևորգ Կամոյի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀԳիտ. ղեկ.՝ ֆ.մ.գ.դ. Յու.Հ.Ավետիսյան Other title: Генерация терагерцового излучения в кристалле ниобата лития дополненном оптической маской. Автореф. ... канд. фи3.-мат. наук по спец. 01.04.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86(043.3) Ա-12] (1).
Կիսահաղորդչային գազային սենսորների հետազոտումը : Սեղմ. Ա.04.10- «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Ա.Գ.Սայունց.

by Սայունց, Արտակ Գարեգինի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀԳիտ. ղեկ.՝ ֆ.մ.գ.դ-ր, պրոֆ. Վ.Մ.Հարությունյան Other title: Исследование полупроводниковых газовых сенсоров. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 01.04.10.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.311.33(043.3) Ս-18] (1).
Կոմպոզիցիոն նյութերի մշակումը բիտումացեմենտային կապակցողների հիման վրա : Սեղմ. Ե.23.01- «Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքաեր, կառույցներ և շինարարական նյութեր» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Ա.Ս.Բաղդագյուլյան.

by Բաղդագյուլյան, Արմինե Սերժիկի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀԳիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Ն.Վ.Չիլինգարյան Other title: Разработка композиционных материалов на основе битумо-цементных вяжущих. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.23.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 691.163 (043.3) Բ-24] (1).
Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները : Սեղմ. Ե.23.03- «Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Ա.Ա.Սահակյան.

by Սահակյան, Արամ Աշոտի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀԳիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ռ.Ա.Փետևոտյան Other title: Проблемы развития систем водоснабжения и водоотведения г.Еревана. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.23.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 628.171(479.25-25)(043.3) Ս-15] (1).
Динамика вращения нейтронных звезд и гравитационное излучение : Автореф. ... канд. физ.-мат. наук по спец. 01.04.02- Теоретическая физика / Д.С.Багдасарян.

by Багдасарян, Даниел Суренович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: МОН РА, ЕГУНауч. рук.: акад. НАН РА Д.М.Седракян Other title: Նեյտրոնային աստղերի պտույտի դինամիկան և գրավիտացիոն ճառագայթումը. Սեղմ. Ա.04.02 մասն. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն..Availability: Items available for reference: [Call number: 524.7-327(043.3) Б-14] (1).
Наличие странного кваркового вещества в сверхплотных небесных телах : Автореф. ... канд. физ.-мат. наук по спец. 01.04.02- Теоретическая физика / А.А.Шагинян.

by Шагинян, Асмик Ашотовна.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: МОН РА, ЕГУНауч. рук.: д.ф.м.н., проф., чл.-корр. НАН РА Ю.Л.Вартанян Other title: Տարօրինակ քվարկային նյութի առկայությունը գերխիտ երկնային մարմիններում. Սեղմ. Ա.04.02 մասն. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն..Availability: Items available for reference: [Call number: 524.852(043.3) Ш-15] (1).
Исследование и геометрическoе описание нормально плоских риччи-полусиметрических подмногообразий малых коразмерностей в евклидовых пространствах : Автореф. ... канд.физ.-мат. наук : 01.01.04- Геометрия и топология / МОН РА, НПУА (Фонд).

by Назарян, Арам Рафаелович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван :, 2016Dissertation note: МОН РА, НПУАНауч. рук.: В.А. Мирзоян Other title: Նորմալ հարթ փոքր կոչափողականության րիչչի կիսասիմետրիկ ենթաբազմաձևությունների հետազոտումը և երկրաչափական նկարագրությունը էվկլիդեսյան տարածություններում : Սեղմագիր ֆիզմաթ . գիտ. թեկն. ... ատենախոսության : Ա. 01.04/.Availability: Items available for reference: [Call number: 514.752:515.1(043.3) ] (3).

Powered by Koha