ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 3419 results. Subscribe to this search

|
Эффективное решение задачи Дирихле для дифференциальных уравнений в частных производных шестого порядка : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.01.02 / МОН РА, НПУА.

by Абелян, Сейран Оганесович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.О. Бабаян Other title: Վեցերորդ կարգի մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների համար Դիրիխլեի խնդրի արդյունավետ լուծումը : Սեղմ. ֆիզ-մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.01.02.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 517.9(043.3) А-14] (3).
Разработка полупроводникового фотодетектора для спектрального анализа : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОН РА, НПУА.

by Худавердян, Давид Сурикович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : В.Ш. Меликян Other title: Սպեկտրային վերլուծության կիսահաղորդչային ֆոտոդետեկտորի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.27.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.383(043.3) Х-98] (3).
ՋՋԷՌ-440 ռեակտորով էներգաբլոկներում ծանր վթարների դեպքում ջրածնային վտանգի հետազոտումը և սեղմման մեթոդների մշակումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.14.02 / ՀԱՊՀ.

by Գրիգորյան,Արման Դավթի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Վ.Գ. Պետրոսյան Other title: Исследование водородной угрозы при тяжелых авариях на энергоблоках с реактором ВВЭР-440 и разработка методов смягчения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 621.039.5:621.456(043.3) Գ-89] (3).
Автоматизированное физическое проектирование интегральных схем с учетом схематехнических особенностей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОН РА, НПУА.

by Мартиросян, Армaн Рафикович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Арутюнян Other title: Ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված ֆիզիկական նախագծումը սխեմատեխնիկական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) М-29] (2).
Разработка и исследование методов оценки компонент систем видеонаблюдения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОНКС РА, НПУА.

by Сафин, Рафаиль Тлегенович | Министерство образования,науки,культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : М.В. Маркосян Other title: Տեսադիտման համակարգերի բաղադրիչների գնահատման եղանակների մշակում և հետազոտում : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 654.173(043.3) С-21] (2).
Исследование и совершенствование методов вейвлет-обработки сигналов в системах связи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОНКС РА, НПУА.

by Гомцян,Светлана Геворковна | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.Г. Гульян Other title: Կապի համակարգերում ազդանշանների վեյվլետ-մշակման եղանակների հետազոտումը և բարելավումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.12.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 654.14(043.3) Г-64] (2).
Исследование и управление вероятностными технологическими процессами при помощи дисперсии : Автореф. дис. ... док. техн. наук : 05.13.01 / МОНКС РА, НПУА.

by Акопян, Акоп Гарникович | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Офиц. оппонент : О.Н. Гаспарян Other title: Հավանականային բնույթ ունեցող տեխնոլոգիական գործընթացների հետազոտումն ու կառավարումը դիսպերսիայի միջոցով : Սեղմ.տեխն. գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Ե 13.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 681.5.003.13(043.3) А-40] (2).
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմների երկարաժամկետ կանխատեսման ռիսկերի գնահատում : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե 14.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Կոլյան,Գայանե Լենոյի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Տ.Ս.Գնունի Other title: Оценка рисков долгосрочного прогнозирования режимов электроэнергетической системы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.31(043.3) Կ-64] (2).
Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդականությամբ եվ ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե 16.01 / ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀԱՊՀ.

by Սարգսյան, Անի Ռուբենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ս.Գ. Աղբալյան Other title: Разработка технологии получения порошковых композиционных материалов на основе меди с высокой проводимостью и термостойкостью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 66.017-034.3(043.3) Ս-25] (2).
Улучшение рабочих режимов генераторов малых ГЭС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / НПУА.

by Сагателян, Мариам Ашотовна | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : A.Л. Маилян Other title: Փոքր ՀԷԿ-երի գեներատորների աշխատանքային ռեժիմների բարելավումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.09.01.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313.1(043.3) С-13] (2).
Разработка робототехнических систем сферы обслуживания применением интернет-технологий : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / МОНКС РА, НПУА.

by Манукян, Эмин Суренович | Министерство образования , науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : С.Г. Симонян Other title: Ինտերնետ-տեխնոլոգիաների կիրառմամբ սպասարկման ոլորտի ռոբոտատեխնիկական համակարգերի մշակումը : Սեղմ.տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.02.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 004:62-52:621.865(043.3) М-24] (2).
Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.16.02 / ՀՀ ԿԳՄՍ, ՀԱՊՀ.

by Զաքարյան, Էդգար Գագիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ. Հ. Մարտիրոսյան Other title: Разработка технологии получения ферромолибдена из молибденового концентрата Техута путем высокотемпературного самораспространяющего синтеза : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 669.283(479.25)(043.3) Զ-43] (2).
Разработка технологии получения экологических чистых смазочно-охлаждающих жидкостей ультразвуковым эмульгированием и оценка их эксплуатационных свойств : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.03 / МОНКС РА, НПУА.

by Акопян, Хачатур Нерсесович | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : Б.С. Баласанян Other title: Գերձայնային էմուլգացմամբ էկոլոգիապես մաքուր քսուքահովացնող հեղուկների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և դրանց շահագործական հատկությունների գնահատումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.02.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 62-72:621.7/.8.003.12(043.3) А-40] (2).
Исследование путей повышения несущей способности деталей машин, изготовленных из углеродистых конструкционных сталей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / МОНКС РА, НПУА.

by Торосян, Мгер Сережаевич | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : М.Г. Стакян Other title: Ածխածնային կառուցվածքային պողպատներից պատրաստված մեքենամասերի կրողունակության բարձրացման ուղիների հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.02.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 62-2:621.81(043.3) Т-61] (2).
Исследование физико-химических и фармакокинетических свойств комплекса иод-декстрин и возможности его использования для определения иододефицита : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / МОНКС РА, НПУА.

by Гиносян, Агавни Валереевна | Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. рук. : А.С. Оганесян. Other title: Յոդ-Դեքստրին կոմպլեքսի ֆիզիկաքիմիական և ֆարմակոկինետիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը և դրա կիրառման հնարավորությունը յոդի դեֆիցիտի ախտորոշման համար : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.17.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 661.47(043.3) Г-49] (2).
Теоретические и технологические основы разработки пассивных устройств больших мощностей терагерцевого диапазона : Автореф. дис. ... док. техн. наук : 05.12.01 / НПУА.

by Айвазян, Мартин Цолакович | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2019Dissertation note: Науч. конс.: Ю.Н. Казанцев. Other title: Տերահերցային տիրույթի բարձր հզորությամբ պասիվ սարքավորումների մշակման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքներ : Սեղմ. տեխն. գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Ե.12.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 621.372.8:621.375.823(043.3) А-36] (2).
Մոլիբդենային խտանյութերի վերամշակման և ստացված միացությունների հիման վրա լեգիրող և նոր նյութերի ստացման տեսական և տեխնոլոգիական մշակումը : Սեղմ. տեխն . գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Ե.16.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Հովսեփյան, Արմեն Հովհաննեսի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Պաշտ. ընդ.` Վ.Հ. Մարտիրոսյան Other title: Разработка теоретическихи технологических основ переработки молибденовых концентратов и получение на основе полученных соединений легирующих и новых материалов : Автореф. дис. ... док. техн. наук : 05.16.02 /.Availability: Items available for reference: [Call number: 669.28(043.3) Հ-87] (2).
Проблемы оценки изменения налоговых ставок в РА : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.03 / РАУ.

by Аванесян, Аваг Ваграмович | Российско-Армянский университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: Э.М. Сандоян Other title: Հարկային դրույքաչափերի փոփոխությունների գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.03 .Availability: Items available for reference: [Call number: 336.2:657.446(043.3) А-18] (1).
Կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վերլուծության և վերահսկողության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում (խմիչքների արտադրության օրինակով) : Սեղմ. տնտես.գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.03 / ՀՌՀ.

by Հարությունյան, Ալլա Մհերի | Հայ-Ռուսական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Վ. Մաթևոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 005.915(479.25)(043.3) Հ-42] (1).
Вопросы разрешимости некоторых нелинейных граничных задач кинетической теории газов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / МОН РА, НПУА.

by Хачатрян, Амаяк Азатович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: А.Х. Хачатрян Other title: Գազերի կինետիկ տեսության որոշ ոչ գծային եզրային խնդիրների լուծելիության հարցեր : Սեղմ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.01.02 /.Availability: Items available for reference: [Call number: 517.968.74(043.3) Х-29] (2).

Powered by Koha