ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 3419 results. Subscribe to this search

|
Разработка системы мониторинга исследуемой среды в режиме реального времени : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОиНРА, НПУА.

by Цатурян, Степан Усикович | Министерство образования и науки республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : С.Х. Худавердян Other title: Իրական ժամանակում հետազոտող միջավայրի մշտադիտարկման համակարգի մշակում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ...ատենախոս. : Ե.12.03 / .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 005.584.1:621.394:654(043.3) Ц-22] (3).
Разработка методов повышения быстродействия статического запоминающего устройства с произвольной выборкой : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / МОиН РА, НПУА.

by Аветисян, Арам Ваганович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : В.Ш. Меликян Other title: Ստատիկ կամայական ընտրությամբ հիշասարքերի արագագործության բարձրացման միջոցների մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.27.01 / .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 004.072.4:621.385.832.82(043.3) А-19] (3).
Բազմաբաղադրիչ նյութերի կիրառմամբ ասբեստազերծ արգելակային ջերմակայուն կոմպոզիտային շփանյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.16.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Մելիքսեթյան, Գալուստ Նորիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ`. Ս.Գ. Աղբալյան Other title: Разработка технологии получения безасбестовых тормозных теплостойких фрикционных композитов с применением многокомпонентных материалов : Автореф. дис . ... канд. техн. наук : 05.16.01.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 620.22:621.85-59(043.3) Մ-51] (3).
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանում իրականացվող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հեռանկարները : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.06 / Հայ-Ռուսական համալս.

by Մոհսեն, Ալի Հեյդարի | Հայ-Ռուսական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Թ.Շ. Թորոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 339.727.22(043.3) Մ-86] (1).
Հանրային ծառայողների աշխատանքի վարձատրության համակարգի կատարելագործման ուղղությունները : Սեղմ. տնտես. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ը.00.02 / Եվր. համալս.

by Չոբանյան, Մարինե Ազատի | Եվրոպական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Բ.Վ. Գաբրիելյան Availability: Items available for reference: [Call number: 331.2(479.25)(043.3) Չ-72 ] (1).
Դիսկրետ մոդելներում մասնակի բնութագրմամբ տրվող կառուցվածքների գոյություն, կառուցում,նկարագրում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկ. ... ատենախոս. : Ե.13.05 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Սահակյան, Հասմիկ Արտեմի | ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Լ.Հ.Ասլանյան Other title: Существование, построение и описание структур, заданных в частичной характеризации в дискретных моделях : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук : Е.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:519.854(043.3) Ս-15 ] (1).
Ներկանյութերով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով լազերային միջավայրերի օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.04.21. / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Նինոյան, Ժիրայր Վահեի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ռ.Բ. Ալավերդյան Availability: Items available for reference: [Call number: 537.531:535.3(043.3) Ն-72] (1).
Ռադիոգալակտիկաների ուսումնասիրությունը ռենտգենյան և բարձր էներգիաների y տիրույթներում տվյալների մշակում և մոդելավորում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.03.02 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Բաղմանյան, Վարդան Արայի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Յու. Լ. Վարդանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 523.4-77(043.3) Բ-24] (1).
Ակտիվ գալակտիկական միջուկների մեծ մասշտաբով շիթերի ճառագայթման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.03.02 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Զարգարյան, Դավիթ Արայի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Ա. Հարությունյան Availability: Items available for reference: [Call number: 524.64(043.3) Զ-35] (1).
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հումքային բազայի հետազոտումը մինի գործարանում ցեմենտի արտադրության համար : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ.

by Փայտյան, Տաթևիկ Աշոտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ա.Մ. Սաֆարյան Other title: Исследование сырьевой базы Нагорно-Карабакской Республики для производства цемента на мини заводе : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 666.94(479.25)(043.3) Փ-18] (1).
Усиление электростатического сигнала полупроводникового биосенсора интеркалирующими лигандами : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / МОиНРА, ЕГУ.

by Акопян, Артур Артаваздович | Министерство образования и науки Республики Армения | Ереванский государственный университет.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Е.Ш. Мамасахлисов Other title: Կիսահաղորդչային կենսասենսորի էլեկտրաստատիկ ազդանշանի ուժեղացումը ինտերկալացվող լիգանդներով : Սեղմ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : .Availability: Items available for reference: [Call number: 537.222.22(043.3) А-40] (1).
Տեսաշարում օբյեկտների հայտնաբերման, ճանաչման և տեղորոշման համակարգի մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.13.05 / ՀՀ ԳԱԱ, ԻԱՊԻ.

by Սիմոնյան, Րաֆֆի Արմենի | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Գ. Սարուխանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(084.14)(043.3) Ս-50] (1).
Ինքնակազմակերպվող համակարգերում դինամիկ պրոցեսների հետազոտման գործիքային ծրագրային միջոցների մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.13.04 / ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ.

by Նահապետյան, Հայկ Էդվարդի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Յ.Հ. Շուքուրյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(043.3) Ն-25] (1).
Համակարգչային ցանցերում ինֆորմացիայի տարածման օպտիմալ կառուցվածքների նախագծման մեթոդների և ալգորիթմների մշակում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե13.05 / ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմ. և ավտ. պր. ինստիտուտ.

by Հովնանյան,Վիլյամ Հակոբի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Վ.Ս.Պողոսյան Other title: The Development of the Methods and Algorithms for the Design of Optimal Schemes in Computer Networks : Abs. of a thes. ... cand. of techn. sciences : 05.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.7:519.688(043.3) Հ-86] (1).
Մեծածավալ տվյալների ամպային պահուստավորման միջոցների հետազոտումը և մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե13.04 / ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմ. և ավտ. պր. ինստիտուտ.

by Աթայան,Բորիս Գենադիի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Գ.Ի. Մարգարով Other title: Исследования и разработка средств облачного резервного копирования больших данных : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4(043.3) Ա-26] (1).
Փոքր ամլիտուդայով սխալներ ուղղող կոդերի կառուցումը և իրականացումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե13.05 / ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմ. և ավտ. պր. ինստիտուտ.

by Խաչատրյան, Համլետ Կարենի | ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Գ.Հ. Խաչատրյան Other title: Построение кодов исправляющих ошибки малыми амплитудами и их реализация : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.312.26(043.3) Խ-28] (1).
Բարձր արտադրողականությամբ հաշվարկներ և մեծ տվյալներ պարունակող խնդիրների վերլուծության և վիզուալիզացիայի միջավայրի մշակում : Սեղմ. ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.13.04 / ՀՀ ԳԱԱ, ԻԱՊԻ.

by Գրիգորյան, Հայկ Անդրանիկի | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Վ. Ասցատրյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:51-3(043.3) Գ-89] (1).
Լազերային գրգռում թերմերի հատմամբ կոնֆիգուրացիոն մոդելներով : Սեղմ. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.05 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Հարությունյան, Արամայիս Հարությունի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Մ. Իշխանյան Other title: Лазерное возбуждение конфигурационными моделями с пересечениями термов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 .Availability: Items available for reference: [Call number: 535.14(043.3) Հ-42] (1).
Վերպատնեշային անցումն ու ֆոտոասոցիացիան բոզե-կոնդենսատներում : Սեղմ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.21 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Մանուկյան, Վահե Արարատի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Մ. Իշխանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 537.523(043.3) Մ-28] (1).
Հանքաքարի աղացի էլեկտրաբանեցման սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային ռեժիմներից պաշտպանության մեթոդների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.09.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Մնոյան, Տիգրան Նորիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ ղեկ.` Մ.Ք. Բաղդասարյան Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313.323:621.926:622.24(043.3) Մ-83] (3).

Powered by Koha