ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1341 results. Subscribe to this search

|
Исследование электроприводной системы при разных законах изменения технологической нагрузки / М.К. Багдасарян, А.М. Аветисян

by Багдасарян, Маринка Каджиковна | Аветисян, Артем Мгерович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Էլեկտրաբանեցման համակարգի հետազոտությունը՝ տեխնոլոգիական բեռի տարբեր օրենքներով փոփոխությունների դեպքում | Investigating the Electrical Drive System for Different Laws of Variation of Technological Loading.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Modeling and simulation of MPPT for the grid-connected PV system / G.H. Kirakosyan, V.V. Margaryan, V.S. Melkonyan, L.G. Kirakosyan

by Kirakosyan, Gagik Hrachik | Margaryan, Varazdat Vardges | Melkonyan, Vachagan Sos | Kirakosyan, Lilit Gagik.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Առավելագույն հզորության կետին հետևող սարքավորման մոդելավորումը և սիմուլյացիան ցանցային PV համակարգի դեպքում | Моделирование и симуляция следящей установки за точкой максимальной мощности для сетевой PV системы.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Принципы построения электронных источников тока, управляемых напряжением / Б.М. Мамиконян, Т.А. Меликян

by Мамиконян, Борис Мамиконович | Меликян, Татул Артурович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: The Principles of Constructing Voltage-controlled Electronic Current Sources | Լարումով կառավարվող հոսանքի էլեկտրոնային աղբյուրների կառուցման սկզբունքները.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Метод обнаружения метастабильности в синхронизаторах / О.А. Петросян, З.М. Аветисян, А.Р. Мартиросян

by Петросян, Олег Арутюнович | Аветисян, Завен Макарович | Мартиросян, Арман Рафикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: The Metastability Detection Method in Synchronizers | Համաժամիչ սխեմաներում մետակայունության հայտնաբերման մեթոդ.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
К обобщению понятия четырехполюсника / В.С. Сафарян, Г.В. Арутюнян

by Сафарян, Виталий Сафарович | Арутюнян, Гоар Вачагановна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Քառաբևեռ հասկացության ընդհանրացման վերաբերյալ | Generalization of the Four-pole Network Concept.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Моделирование длин цепей интегральных схем на этапе размещения элементов / А.Г. Арутюнян

by Арутюнян, Ашот Геворкович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Modeling the length of the chains of integrated circuits at the stage of cell placement | Ինտեգրալ սխեմաների շղթաների երկարությունների մոդելավորումը տարրերի տեղաբաշխման փուլում.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Влияние демпферной системы на устойчивость режимов работы компактного гидроагрегата / А.Л. Маилян, М.А. Сагателян

by Маилян, Антон Левонович | Сагателян, Мариам Ашотовна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Կոմպակտ հիդրոագրեգատի դեմպֆերայի համակարգի ազդեցությունը աշխատանքային ռեժիմների կայունության վրա | The Impact of the Damping System on the Stability of the Operation Modes of a Compact Hydrounit.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Определение областей применения стенда по исследованию систем видеонаблюдения / Р.Т. Сафин

by Сафин, Рафаиль Тлегенович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Other title: Defining the Application Fields of the Stand for Investigating the Video Monitoring Systems | Տեսադիտարկումների համակարգերի հետազոտման ստենդի օգտագործման ոլորտի որոշումը.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Подвижная линия передачи миллиметровых волн для антенных измерений по ближнему полю / А.А. Багдасарян

by Багдасарян, Акоп Арменович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехникаMaterial type: article Article Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Экономия расхода электроэнергии в процессе измельчения руды с использованием компенсирующей способности синхронных двигателей / Д.В. Давтян

by Давтян, Давид Ванушевич.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Սինխրոն շարժիչների կոմպենսացնող հատկության կիրառմամբ հանքաքարի մանրացման գործընթացում էլեկտրաէներգիայի ծախսի տնտեսումը | Economy of Pover Consumption in the Process of Ore Grinding by Using the Compensating Ability of Synchronous Motors.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование влияния конструктивных факторов на шумы электродвигателей для привода лифтов / В.И. Афонин, Д.П. Андрианов, Н.П. Бадалян

by Афонин, Валерий Иванович | Андрианов, Дмитрий Петрович | Бадалян, Норайр Петикович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Վերելակների հաղորդակների էլեկտրաշարժիչների աղմուկների վրա կառուցվածքային գործոնների ազդեցության ուսումնասիրությունը | Investigating the Impact of Constructive Factors on the Noise of Electric Motors for the Elevator Drives.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Повышение рабочей частоты бумажно-фольговых конденсаторов за счет применения двух охлаждаемых водой змеевиков / Л.А. Варданян

by Варданян, Лиана Артемовна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Թղթյա-նրբաթիթեղային կոնդենսատորների աշխատանքային հաճախությոն բարձրացումը ջրով հովացվող երկու գալարախողովակի կիրառման հաշվին | Increasing the Operating Frequency of Paper-Foil Capacitors by Using Two Water Cooled Coils.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Об одном методе исследования молекулярного светорассеяния чистых газов / Р.С. Асатрян

by Асатрян, Рубен Саркисович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Մաքուր գազերի մոլեկուլային լուսացրման հետազոտությունների մի մեթոդի մասին | A Method for Investigating The Molecular Light Scattering of Clean Gases.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Получение и исследование прозрачных пленок оксида цинка для солнечных элементов / Ж.Р. Паносян, А.А. Аракелян, Г.Г. Мнацаканян

by Паносян, Жозеф Ретевосович | Аракелян, Арига Ашотовна | Мнацаканян, Грачья Гагикович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Արեգակնային էլեմենտների համար ցինկի օքսիդից թափանցիկ թաղանթների ստացումը և ուսումնասիրումը | Obtaining and Study of Transparent Zinc Oxide Films for Solar Cells.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
An аlternative method to mitigate the hydrogen challenge in severe accidents at a nuclear power plant / V.G. Petrosyan, E.A. Yeghoyan, A.D. Grigoryan

by Petrosyan, Vahram Gaspar | Yeghoyan, Eduard Ashot | Grigoryan, Arman David.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Electrical engineering, energeticsMaterial type: article Article Other title: Ատոմային էլեկտրակայանում ծանր վթարի դեպքում ջրածնային վտանգի մեղմման այլընտրանքային մեթոդ | Альтернативный метод смягчения водородной угрозы при тяжелой аварии на атомной электростанции.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
An algorithm for analog modulation classification / A.M. Tantushyan

by Tantushyan, Aram Mikael.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Алгоритм классификации аналоговых модуляций | Անալոգային մոդուլացումների դասակարգման ալգորիթմը.Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
Aging impact minimization on a transmitter jitter / A.K. Hayrapetyan

by Hayrapetyan, Andranik Kamo.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Уменьшение воздействия старения на вибрации в передатчике | Հաղորդչում թրթռոցների վրա ծերացման ազդեցության նվազարկումը .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
The stress-strain state in the process of deformable indenter penetration into the electroconductive half space in the presence of discharge current / A.A. Vantsyan

by Vantsyan, Anushavan Aristakes.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Mechanics, machanics science, machine-buildingMaterial type: article Article Other title: Էլեկտրահաղորդիչ կիսատարածության մեջ ձևախախտվող ինդենտորի մխրճման ընթացքում կիսատարածությունում լարվածադեֆորմացիոն վիճակը պարպման հոսանքի առկայության դեպքում | Напряженно-деформированное состояние в процессе проникновения деформируемого индентора в электропроводящее полупространство при наличии разрядного тока.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Analysis of singularities at the center of heterogeneous honeycomb cell under antiplane deformation / M.V. Belubekyan, H.A. Gevorgyan

by Belubekyan, Mels Bagharshak | Gevorgyan, Hrant Ararat.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Mechanics, machine science, machine-buildingMaterial type: article Article Other title: Խորսխանման տարաբնույթ բջջի կենտրոնում առանձնահատկությունների վերլուծությունը հակահարթ դեֆորմացման դեպքում | Анализ особенностей в центре разнородной сотовой ячейки при антиплоской деформации.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Сдвиговые колебания в составном пьезоэлектрическом пространстве / С.А. Джилавян, А.С. Саргсян

by Джилавян, Самвел Акопович | Саргсян, Арсен Сурикович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Механика, машиноведение, машиностроениеMaterial type: article Article Other title: Սահքային տատանումները պիեզոէլեկտրական բաղադրյալ տարածությունում | Shift vibrations in composition piezoelectric space.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha