ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1588 results. Subscribe to this search

|
Հանքաքարի մանրացման փակ ցիկլով տեխնոլոգիական գործընթացում ծախսվող էլեկտրաէներգիայի տնտեսման մեթոդի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.09.01 / ՀԱՊՀ.

by Դավթյան, Դավիթ Վանուշի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Մ.Ք. Բաղդասարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 620.9.004.18:622'13(043.3) Դ-23] (1).
Խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների արագագործության բարձրացման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Մարտիրոսյան, Արմեն Արայիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Օ.Հ. Պետրոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:004.3(043.3) Մ-39] (1).
Ինտեգրալ սխեմաներում լարման և հոսանքի աղբյուրների կայունության բարձրացման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Մխիթարյան,Արթուր Խաչիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:621.311.13(043.3) Մ-79] (1).
Մուտք/ելք հանգույցներում աղմկակայունության բարձրացման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Հայրապետյան,Անդրանիկ Կամոյի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:004.08(043.3) Հ-30] (1).
Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : ԻԴ.02.01 / ՀԱՊՀ.

by Ծատրյան, Հայկ Զավենի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2019Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Հ. Հովհաննիսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 553.075(043.3) Ծ-34] (1).
Boundary Value Problems for Elliptic and Parabolic Equations and Applications in Mathematical Modeling of Two-Phase Substance : Thesis ... cand. Phys. and math. sc. : A.01.02 / MES RA, Inst. of Math. of NAS of Armenia.

by Mohammad, Hassan Mohammadi | Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia | Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Armenia.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2018Dissertation note: Scient. supervis. : A.H. Babayan Availability: Items available for reference: [Call number: 517.927(043.3) M-78] (1).
Տպագրական արտադրանքի որակի բարելավումը պոլիգրաֆիական մեքենաների հանգույցների դեֆորմացման բնութագրերի կառավարմամբ : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.02.01 / ՀԱՊՀ.

by Մարգարյան,Արմինե Աշոտի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ռ.Ն. Բարսեղյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.01:655:681.6(043.3) Մ-35 ] (1).
Исследование и разработка средств автоматизированного проектирования нанометровых конвейерных аналого-цифровых преобразователей : Дис. ... канд.техн. наук : 05.13.02 / МОН РА, НПУА.

by Экимян,Арсен Робертович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: С.В. Гаврилов Availability: Items available for reference: [Call number: 681.586(043.3) Э-37] (1).
Усовершенствование методов оценки виброактивности и долговечности подшипниковых узлов электрических машин : Дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / МОиН РА,НПУА.

by Геворкян,Арамаис Викторович | Министерство науки и образования Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук. : Г. Г. Шекян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313:621.822(043.3) Г-27] (1).
Разработка и исследование всенаправленных антенн для подвижной связи : Дис. ... канд. техн. наук : 05.12.01 / МОН РА, НПУА.

by Мартиросян,Андраник Арменович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2018Dissertation note: Науч. рук.: В.Г. Аветисян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.396.67(043.3) М-29] (1).
Ինտեգրալ սխեմաների ջերմային հուսալիության բարձրացման ավտոմատացված միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Գասպարյան,Տիգրան Աշոտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Գ. Հարությունյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:681.51(043.3) Գ-31] (1).
Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի տոպոլոգիական բնութագրիչների ավտոմատացված հետազոտության համակարգի մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Քոչարյան, Անի Գագիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ս.Ա. Նիգյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.722(043.3) Ք-82] (1).
Հանքաքարի աղացի էլեկտրաբանեցման սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային ռեժիմներից պաշտպանության մեթոդների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.09.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Մնոյան, Տիգրան Նորիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ ղեկ.` Մ.Ք. Բաղդասարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.313.323:621.926:622.24(043.3) Մ-83] (1).
ՋԷԿ-երում գազային արտանետումների մաքրման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը և էլեկտրակայանների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վրա դրանց ազդեցության հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն.գիտ. թեկն. : Ե.14.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Էլբակյան,Սիլվիանա Հենրիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ո.Զ. Մարուխյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.43.068.4:621.745.012(043.3) Է-28] (1).
Բազմաբաղադրիչ նյութերի կիրառմամբ ասբեստազերծ արգելակային ջերմակայուն կոմպոզիտային շփանյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.16.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Մելիքսեթյան, Գալուստ Նորիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ`. Ս.Գ. Աղբալյան Availability: Items available for reference: [Call number: 620.22:621.85-59(043.3) Մ-51] (1).
Իրական ժամանակում հետազոտող միջավայրի մշտադիտարկման համակարգի մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Ծատուրյան, Ստեփան Հուսիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ս.Խ. Խուդավերդյան Availability: Items available for reference: [Call number: 005.584.1:621.394:654(043.3) Ծ-34] (1).
Ստատիկ կամայական ընտրությամբ հիշասարքերի արագագործության բարձրացման միջոցների մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Ավետիսյան, Արամ Վահանի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.072.4:621.385.832.82(043.3) Ա-79] (1).
Դիէլեկտրիկների և կոնդենսատորների պարամետրերի չափումը լայնաիմպուլսային կերպափոխման մեթոդով : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.11.01 / ՀԱՊՀ.

by Նիկողոսյան,Դավիթ Սաշայի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ.ղեկ.` Բ.Մ. Մամիկոնյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.315.6:621.317.335.3(043.3) Ն-69] (1).
Թեթև արդյունաբերության բարելավված հիդրոֆոբ նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.19.01 / ՀՀ ԿԳՆ,ՀԱՊՀ.

by Բարսեղյան,Մարիետտա Կամոյի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ս.Մ. Մարգարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 66.022.34:68(043.3) Բ-37] (1).
Թվային ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազեցմանը կողմնորոշված ֆիզիկական նախագծման միջոցների մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Հախվերդյան, Տիգրան Արայիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2018Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:620.9(043.3) Հ-17] (1).

Powered by Koha