National Polytechnic University Library Catalog

Your search returned 1582 results. Subscribe to this search

|
Ջերմադիֆուզիոն եղանակով վոլֆրամամոլիբդենային արագահատ պողպատների ռենիումապատման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.16.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Հովսեփյան, Նաիրա Գուրգենի | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ) | Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Կ.Գ. Կարապետյան Availability: Items available for reference: [Call number: 669.14.018.252.3(043.3) Հ-87] (1).
Պղնձաձուլական արտադրության թափոնակույտային խարամներից երկաթափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.16.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Եզակյան, Հասմիկ Հովհաննեսի | Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ս.Գ. Աղբալյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.762-034.12(043.3) Ե-19] (1).
Ջերմաստիճանների տարբերության նեղսահմանային թվային չափիչ սարքի մշակումն ու հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.11.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Շաղգամյան, Նաիրա Արշակի | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Բ.Մ. Մամիկոնյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.2:536.5(043.3) Շ-27] (1).
Մակաբացման ապարների և հանքահարստացման պոչերի համատեղ լցակույտերի ձևավորման տեխնոլոգիայի մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : ԻԴ.02.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Ղազարյան, Գենադի Հրաչիկի | Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Լ.Ա. Մանուկյան Availability: Items available for reference: [Call number: 622.33(043.3) Ղ-15] (1).
Вопросы разрешимости нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений с некомпактными операторами и их дискретных аналогов : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / МОН РА, ГИУА.

by Броян, Марине Фирдусовна | Министерство образования и науки РА | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2013Dissertation note: Науч. рук.: Х.А. Хачатрян Availability: Items available for reference: [Call number: 517.968(043.3) Б-88] (1).
Разработка автоматизированной системы принятия решений по реальным инвестициям в условиях неопределенности : Дис. ... канд. техн. наук 05.13.02 / МОН РА, ГИУА.

by Хачатрян, Карен Хачатурович | Министерство образования и науки Республики Армения | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2013Dissertation note: Науч. рук. Э.В. Карслян Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51(043.3) Х-29] (1).
Ցիրկուլյանտ և հակացիրկուլյանտ կառավարման համակարգերի մատրիցային կարգավորիչների մշակում : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.:Ե.13.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Ուլիկյան,Ազատուհի Թորոսի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Օ.Ն. Գասպարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 62-55:681.515(043.3) Ու-34] (1).
Моделирование налоговой системы и ее управление в условиях неопределенности для стимулирования реальных инвестиций : Дис. ... канд. тех. наук :05.13.01 / МОиН РА, ГИУА.

by Саргсян, Хачик Норайрович | Министерство образования и науки Республики Армения | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2013Dissertation note: Науч. рук.: Карслян, Э.В. Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51/54:336.2(043.3) С-20] (1).
Հանքաքարի աղացի էլեկտրամեխանիկական համակարգի աշխատանքային վիճակի ախտորոշման մոդելի մշակում : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.09.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Ալավերդյան, Սոնիկ Սասմիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Բաղդասարյան, Մարինկա Քաջիկի Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.014.32:622.73(043.3) Ա-28] (1).
Разработка методов оптимального проектирования и управления биомехатронных систем искусственных органов человека : Дис. ... канд. тех. наук : 05.11.17 / МОиН РА, ГИУА.

by Даниелян, Артём Левонович | Министерство образования и науки Республики Армения | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2013Dissertation note: Науч. рук.: к.т.н., доц. К.Г.Степанян Availability: Items available for reference: [Call number: 606:615.478(043.3) Д-17] (1).
Ինֆրացածր հաճախությամբ կարգավորվող տիրիստորային կերպափոխիչների մշակում : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.09.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Գասպարյան, Հռիփսիմե Թագվորի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Դավիդյան, Ժ.Դ. Availability: Items available for reference: [Call number: 621.314.58(043.3) Գ-31] (1).
Շարժական ռադիոտեխնիկական կապուղիների բնութագրերի հետազոտումը և օպտիմալացումը : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.12.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Հուսիկյան, Հովսեփ Դավթի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Գոմցյան, Հովհաննես Ավագի Availability: Items available for reference: [Call number: 621.37:621.396.96(043.3) Հ-95] (1).
О ряде задач теории аналитических в единичном круге функций : Дис. ... канд. тех. наук : А.01.01 / МОиН РА, ГИУА.

by Даллакян, Рубик Ваникович | Министерство образования и науки Республики Армения | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2013Dissertation note: Науч. рук.: Захарян, В.С. Availability: Items available for reference: [Call number: 517.54(043.3) Д-15] (1).
Լարումների կուտակիչներով լիսեռների հոգնածային դիմադրության ցուցանիշների հավանական գնահատումը տեխնոլոգիական գործոնների հաշվառմամբ : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն.: Ե.02.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Սիսթանի, Շահին Ջամշիդի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2013Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ստակյան, Միհրան Գրիգորի Availability: Items available for reference: [Call number: 621.824(043.3) Ս-53] (1).
Левые три-ткани Бола с тривиальной сердцевиной : Дис. ... канд. тех. наук : 01.01.04 / МОиН РА, ГИУА.

by Гегамян, Гегам Давидович | Министерство образования и науки Республики Армения | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2013Dissertation note: Науч. рук.: Толстихина, Г.А. Availability: Items available for reference: [Call number: 514:515.1(043.3) Г-27] (1).
Էլեկտրաէրոզիոն մշակման արդյունավետության բարձրացում գերձայնի կիրառմամբ : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.02.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Հակոբյան, Մարիամ Գևորգի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, : 2014. Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Մ.Շ. Խրիստաֆորյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.9.048.4(043.3) Հ-17] (1).
Development of Power Supply Systems for Telecommunication Stations Based on Renewable Energy Sources : Diss. ... Phd of eng. : 05.14.04 / MES RA, SEUA.

by Hemmati, Houman Nazer | Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia | State Engineering University of Armenia (Polytechnic).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Yerevan, 2014Dissertation note: Supervis.: R.R. Vardanyan Availability: Items available for reference: [Call number: 621.311.6(043.3) H-83] (1).
Մթնոլորտային տեղումների խթանման էլեկտրոնային համակարգի մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Վարդանյան, Արման Արամի | Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Վ. Բունիաթյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.38:556.12(043.3) Վ-30] (1).
Էներգահամակարգի կայունացված ռեժիմների կառուցվածքային վերլուծության մեթոդի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.14.01 / ԷԳՀԻ.

by Սաֆարյան, Լիլիա Վիտալիի | "Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" ՓԲԸ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Տ.Ս. Գնունի Availability: Items available for reference: [Call number: 621.311:519.6(043.3) Ս-30] (1).
Проблемы универсальности, топологической транзитивности и представления в теории классических ортогональных систем : Дис. ... д-ра физ.-мат. наук : А.01.01 / ГИУА. Фак. Приклад. мат. и физики.

by Епископосян, Серго Арменакович | Государственный инженерный университет Армении (Политехник). Факультет прикладной математики и физики.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2014Availability: Items available for reference: [Call number: 517.518.36(043.3) Е-67] (1).

Powered by Koha