National Polytechnic University Library Catalog

Your search returned 1582 results. Subscribe to this search

|
Մոլիբդենի սուլֆիդային խտանյութերից բարձրջերամաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի մեթոդով մոլիբդենի օքսիդի և սիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիաների մշակումը : Ատենախոսություն ... տեխն. գիտ. թեկն. . : Ե.16.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Թադևոսյան, Դավիթ Ռաֆայելի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Հ. Հովսեփյան Availability: Items available for reference: [Call number: 669.28(043.3) Թ-14] (1).
Մեքենաների շփահանգույցներում սահմանային յուղման բնութագրերի հետազոտումն ու լավարկումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.02.01 / ՀՊՃՀ.

by Բոնիաթյան, Քրիսթոֆեր Ռոլանի | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ա.Կ. Պողոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.891(043.3) Բ-85] (1).
Граничные задачи для эллиптических уравнений в двумерных областях : Дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.02 / МОиН РА, ГИУА.

by Бабаян, Вазген Арменакович | Министерство образования и науки Республики Армения | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2014Dissertation note: Науч. рук.: А.Н. Карапетянц Availability: Items available for reference: [Call number: 517.956.2(043.3) Б-12] (1).
Design of data transfer ICT management system model for mobile communication applications : Diss. ... Ph.D of eng. : 05.12.03 / SEUA.

by Naghshpoor, Sohrab Shahriar | State engineering university of Armenia (Politechnic).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2014Dissertation note: Scientific supervisor: A.S. Sargsyan Availability: Items available for reference: [Call number: 654.197.21.6:681.516.52 (043.3) N-16] (1).
Սերպենտինների կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը ջերմաթթվային մշակման և լուծահանման գործընթացների վրա : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.17.01 / ՀՀ ԳԱԱ. Մ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգան. քիմիայի ինստիտուտ.

by Թերզյան, Աննա Միհրանի | Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա | Մ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ն.Հ.Զուլումյան Availability: Items available for reference: [Call number: 661.185.5:553.543(043.3) Թ-52] (1).
Շամլուղի պղնձի հանքավայրի համակցած մշակման եղանակով հանքաքարի արդյունահանման տեխնոլոգիական պարամետրերի օպտիմալացում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : ԻԴ.02.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Մամյան, Սուրեն Վլադիմիրի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Յու. Ա. Աղաբալյան Availability: Items available for reference: [Call number: 622.2.004:622.343(479.25)(043.3) Մ-22] (1).
Исследование режимов ЭЭС с дальними линиями электропередачи : Дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / ГИУА; НИИЭ "ЗАО".

by Гнуни, Богдан Тигранович | "ЗАО" Научно-исследовательский институт энергетики | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2014Dissertation note: Науч. рук.: В.С. Сафарян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.052(043.3) Г-56] (1).
Էպիտաքսային աճեցմամբ նանոկառուցվածքային ջերմաֆոտովոլտային տարրերի մշակում և հետազոտում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՊՃՀ.

by Զադոյան, Օվսաննա Աշոտի | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2014Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Գ.Շ. Շմավոնյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:621.793.162(043.3) Զ-15] (1).
Некоторые вопросы сходимости рядов по классическим системам : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / ГИУА.

by Григорян, Тигран Мартинович | Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2014Dissertation note: Науч. рук.: д.ф.м.н. С.А.Епископосян Availability: Items available for reference: [Call number: 517.518.4(043.3) Г-83] (1).
Разработка основ стратифицированного моделирования сложных автоматизированных технологических систем с учетом надежности : Дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.02 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Баласанян, Сейран Шамирович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2014Dissertation note: Науч. конс. : С.О. Симонян Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51/.54(043.3) Б-20] (1).
Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաներին արտաքինից միացվող կարգավորող սխեմաների ավտոմատացված նախագծման միջոցների մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Մկրտչյան, Կարեն Գագիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51/.54:621.3.049.77(043.3) Մ-80] (1).
Պետական բյուջեի հարկային մուտքերի գնահատման ավտոմատացված համակարգի մշակումը աշխատավարձի դինամիկայի հաշվառմամբ : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Բաղրամյան, Գրիգորի Սեյրանի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Թ.Ա. Նալջաջյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51:336.13(043.3) Բ-14] (1).
Усовершенствование радиоголографических комплексов измерения параметров антенн : Дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 - Антенны, сверхвысокочастотные устройства и технологии / НИМ.

by Хачатрян, Лилит Хачиковна | Национальный институт метрологии.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2015Dissertation note: Науч. рук.: к.т.н., доц. А.С. Саргсян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.396.67(043.3) Х-29] (1).
Օպտիմալ կառավարման խնդիրներում որակի ֆունկցիոնալի գնահատումը փոփոխվող եզրային պայմանների դեպքում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13. 01. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ .

by Դարախչյան, Մարիամ Կարապետի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ս.Ա. Սահակյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.513.5(043.3) Դ-26] (1).
Development of automated design package for fresnel lens concentrating optics based photovoltaic sistems : Diss. ...Phd of eng. : 05.13.02 / MES RA, SEUA.

by Pilawjian, Garo Agop | Ministry of Education and Science of the Republic Armenia | State Engineering University of Armenia.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2015Dissertation note: Supervis. : Ruben R. Vardanyan Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51/54:621.3.082.5(043.3) P-64] (1).
Ինտեգրալ սխեմաների արագագործ հաղորդիչ-ընդունիչ հանգույցների մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Հայրապետյան, Արտակ Գագիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Հ-30] (1).
Ինտեգրալ սխեմաների աշխատանքային պայմանների փոփոխության ազդեցության թուլացման միջոցների մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Բալաբանյան, Աբրահամ Հենրիի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Բ-20] (1).
Լայնաշերտ բազմուղի կապի համակարգերում աղավաղված ազդանշանների վերականգման եղանակների մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Մարդոյան, Գուրգեն Ռոբերտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ժ.Մ. Հովսեփյան Availability: Items available for reference: [Call number: 654.05(043.3) Մ-35] (1).
Պարամետրական ընդհանրացված հակադարձ մատրիցների որոշման հաջորդական ու զուգահեռ եղանակների մշակում եվ հաշվողական գործընթացների ավտոմատացում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Ասլանյան, Համլետ Արմենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ս.Հ. Սիմոնյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.5.015(043.3) Ա-66] (1).
Հեռահաղորդակցական սարքավորումների էներգասպառման նվազարկման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Բաբայան, Վահե Սամվելի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 654.1:621.31(043.3) Բ-12] (1).

Powered by Koha