ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1588 results. Subscribe to this search

|
Պետական բյուջեի հարկային մուտքերի գնահատման ավտոմատացված համակարգի մշակումը աշխատավարձի դինամիկայի հաշվառմամբ : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Բաղրամյան, Գրիգորի Սեյրանի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Թ.Ա. Նալջաջյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51:336.13(043.3) Բ-14] (1).
Усовершенствование радиоголографических комплексов измерения параметров антенн : Дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 - Антенны, сверхвысокочастотные устройства и технологии / НИМ.

by Хачатрян, Лилит Хачиковна | Национальный институт метрологии.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2015Dissertation note: Науч. рук.: к.т.н., доц. А.С. Саргсян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.396.67(043.3) Х-29] (1).
Օպտիմալ կառավարման խնդիրներում որակի ֆունկցիոնալի գնահատումը փոփոխվող եզրային պայմանների դեպքում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13. 01. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ .

by Դարախչյան, Մարիամ Կարապետի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ս.Ա. Սահակյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.513.5(043.3) Դ-26] (1).
Development of automated design package for fresnel lens concentrating optics based photovoltaic sistems : Diss. ...Phd of eng. : 05.13.02 / MES RA, SEUA.

by Pilawjian, Garo Agop | Ministry of Education and Science of the Republic Armenia | State Engineering University of Armenia.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Yerevan, 2015Dissertation note: Supervis. : Ruben R. Vardanyan Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51/54:621.3.082.5(043.3) P-64] (1).
Ինտեգրալ սխեմաների արագագործ հաղորդիչ-ընդունիչ հանգույցների մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Հայրապետյան, Արտակ Գագիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Հ-30] (1).
Ինտեգրալ սխեմաների աշխատանքային պայմանների փոփոխության ազդեցության թուլացման միջոցների մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Բալաբանյան, Աբրահամ Հենրիի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Բ-20] (1).
Լայնաշերտ բազմուղի կապի համակարգերում աղավաղված ազդանշանների վերականգման եղանակների մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Մարդոյան, Գուրգեն Ռոբերտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ժ.Մ. Հովսեփյան Availability: Items available for reference: [Call number: 654.05(043.3) Մ-35] (1).
Պարամետրական ընդհանրացված հակադարձ մատրիցների որոշման հաջորդական ու զուգահեռ եղանակների մշակում եվ հաշվողական գործընթացների ավտոմատացում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Ասլանյան, Համլետ Արմենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Ս.Հ. Սիմոնյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.5.015(043.3) Ա-66] (1).
Հեռահաղորդակցական սարքավորումների էներգասպառման նվազարկման միջոցների մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Բաբայան, Վահե Սամվելի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 654.1:621.31(043.3) Բ-12] (1).
Ներդրված համակարգերի համար մեկանգամյա էլեկտրականորեն ծրագրավորող հիշասարքերի ղեկավարման միջոցների ավտոմատ գեներացիա : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Ներսեսյան,Ներսես Մանուկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.451.3:621.3.049.77(043.3) Ն-63] (1).
Ցինկի և կապարի բարձր պարունակությամբ սուլֆիդապղնձային խտանյութից արժեքավոր մետաղների համալիր կորզման տեխնոլոգիայի մշակումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.16.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Վարդանյան, Դավիթ Գագիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Մ. Հովհաննիսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 669.531.12(043.3) Վ-30] (1).
Влияние фторидов и оксидов лантана и иттрия на структуру и оптические параметры боратных стекол : Дис. ... канд. техн. наук по спец.: 05.17.01-Технология неорганических материалов / МОН РА, НПУА (Фонд).

by Кочарян, Гаяне Левоновна | Министерство Образования и Науки Республики Армения | Национальный Политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2015Dissertation note: Науч. рук.: д.т.н., проф. Н.Б. Князян Availability: Items available for reference: [Call number: 666.1:681.7(043.3) К-75] (1).
P2O5- B2O3-V2O5 համակարգի հիմքով հողալկալիական մետաղի ֆտորիդ պարունակող ապակիների ստացման տեխնոլոգիայի մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.17.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Գրիգորյան, Տաթևիկ Վասակի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 666.1(043.3) Գ-89] (1).
Օդանավակայանի թռիչքի-վայրէջքի և թռիչքուղում օբյեկտների հայտնաբերման ծառայության կարգավարի ավտոմատացված համակարգի մշակում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Մարգարյան, Դավիթ Արտեմի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Մ.Վ. Մարկոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.5:656.71(043.3) Մ-35] (1).
Разработка методов измерения характеристик приземных телекоммуникационных устройств : Дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Саргсян, Арег Араратович | Министерство Образования и Науки Республики Армения | Национальный Политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2015Dissertation note: Науч. рук.: В.Г. Аветисян Availability: Items available for reference: [Call number: 654.16:621.317.7(043.3) С-20] (1).
Разработка вычислительной системы электромагнитной совместимости радиорелейных линий связи : Дис. ... канд. техн. наук : 05.12.03 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Григорян, Ваган Валерьевич | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный Политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2015Dissertation note: Науч. рук. : В.Г. Аветисян Availability: Items available for reference: [Call number: 654.16:621.396.43(043.3) Г-83] (1).
Մեքենամասերի հոգնածային քայքայման ախտորոշումը փոփոխական բարդ բեռնավորման դեպքում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.02.01 / ՀԱՊՀ.

by Սողոմոնյան, Վարդան Կարենի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Մ.Հ. Ստակյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.01:621.81(043.3) Ս-69] (1).
Синтез, физико-химические и термолюминисцентные свойства средних молибдатов Ct, Pr, ND, Eu, Tb, Dy, Er : Дис. ... канд. техн. наук : 05.17.02 / МОиН РА, ГИУА.

by Нерсисян, Лусик Гегамовна | Министерство образования и науки Республики Армения | Государственный инженерный университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2005Dissertation note: Науч. рук.: Г.Г. Бабаян Availability: Items available for reference: [Call number: 661.183.4(043.3) Н-54] (1).
Իրական ժամանակում տվյալների հավաքագրման և մշակման ավտոմատացված համակարգ : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02. / ՀԱՊՀ.

by Ակարմազյան, Անդրանիկ Սահակի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Մ.Վ. Մարկոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.3:681.51(043.3) Ա-37] (1).
Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումն ու հետազոտումը սկալյար չափանիշների միջոցով : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.01. / ՀԱՊՀ.

by Մանուկյան, Վահան Հրաչի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Օ.Ն. Գասպարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.516.42(043.3) Մ-28] (1).

Powered by Koha