ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 1588 results. Subscribe to this search

|
Развитие методов автоматизированного решения задач электромагнитного поля : Дис. ... д-ра техн. наук по спец. : 05.13.02 - Системы автоматизации / НПУА.

by Сукиасян, Гайк Степанович | Национальный Политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2015Dissertation note: Науч. конс.: д.т.н. A.A. Teрзян Availability: Items available for reference: [Call number: 004.02:537.8(043.3) С-89] (1).
Լարվածադեֆորմացիոն վիճակների հետազոտումը մետաղական փոշենախապատրաստվածքների խտացման գործընթացներում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ա.02.06 / ՀԱՊՀ.

by Արզումանյան, Մարտին Գալերիկի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2015Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Գ.Լ. Պետրոսյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.01:531.3(043.3) Ա-87] (1).
Исследование и геометрические описание нормально плоских риччи-полусиметрических подмногообразий малых коразмерностей в евклидовых пространствах : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / МОН РА, НПУА (Фонд).

by Назарян, Арам Рафаелович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: В.А. Мирзоян Availability: Items available for reference: [Call number: 514.752:515.1(043.3) Н-19] (1).
Արբանյակային հաղորդչով և իրական ժամանակում տվյալների գրանցման համակարգի մշակում : Ատենախոս. ... տեխ.գիտ. թեկն.: Ե. 12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Արզումանյան, Հայկ Գևորգի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Availability: Items available for reference: [Call number: 621.397.444:654(043.3) Ա-86] (1).
Անալոգային ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված ֆիզիկական նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը. : Ատենախոս. ... տեխ.գիտ. թեկն.: Ե. 13.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵԿՏԱ.

by Կասարջյան, Հովհաննես Գևորգի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ.ղեկ` Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51:621.3.049.77(043.3) Կ-26] (1).
Արագացուցիչներում մյուոնային մասնիկների գրանցման և պարամետրերի չափման մեթոդի ու սարքավորման մշակումը : Ատենախոս. ... տեխ.գիտ. թեկն.: Ե. 11.01 / ՀԱՊՀ.

by Գաբրիելյան, Վազգեն Վահեի | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկակական համալասարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ. Ռ.Ռ.Վարդանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.518(043.3) Գ-13] (1).
Վերակառուցավորվող հաշվողական համակարգերի կառուցման միջոցների մշակում և հետազոտում : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 /.

by Կրրիկյան, Հարություն Ռուբենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 004.41.(043.3) Կ-89] (1).
Разработка и исследование преобразующих и передающих устройств сигналов на сверхвысоких частотах : Дис. ... .канд.техн. наук: Е.12.03 / МОН РА, НПУА .

by Азоян, Микаел Саркисович | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: В.Е. Арустамян Availability: Items available for reference: [Call number: 621.394.63:654(043.3) А-35] (1).
Изучение стеклообразующей и микроликвационной областей алюмоборатной системы B2O3-Al2O3-LiF и разработка низкотемпературных стекол и стеклокристаллических материалов : Дис. ... .канд.техн. наук: 05.17.01 / МОН РА, НПУА .

by Матевосян, Анна Бениаминовна | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: Н.Б. Князян Availability: Items available for reference: [Call number: 661.266.7(043.3) M-34] (1).
Ինտեգրալ սխեմաների մուտք / ելք հանգույցների սահմանային դիմադրությունների արժեքների ճշգրտման միջոցների մշակում և հետազոտում. : Ատենախոս. ... տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի : Ե.27.01 /. / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Ալեքսանյան, Անի Լենսերի.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Շ. ՄելիքյանՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունՀայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ) Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Ա-29] (1).
Թվայնացված պատկերների մշակման ավտոմատացված համակարգի ստեղծումը ճանապարհային ծածկույթների որակի գնահատման համար. : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.13.02 /.

by Հակոբյան, Գուրգեն Հովհաննեսի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Դ.Գ. Ասատրյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.51:625.8(043.3) Հ-17] (1).
Հզորության ինտեգրալային փոխակերպիչների նախագծման միջոցների մշակումն ու հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 /.

by Գալստյան, Վաչե Աշոտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Շ. Մելիքյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Գ-20] (1).
Ալյումինի հիմքով հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման գործընթացի հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխ. գիտ. թեկն. : Ե.16.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Վարդանյան, Վարդան Գագիկի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ս.Գ. Աղբալյան Availability: Items available for reference: [Call number: 66.017:669.715(043.3) Վ-30] (1).
Разработка технологии получения цинкооксидных композиций хелатов салицилиден аминокислот и противоопухолевого препарата доксорубицин : Дис. ... канд. техн. наук: 05.16.01 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Мирзоян, Анаит Ашотовна | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: Э. Р. Аракелова| Availability: Items available for reference: [Call number: 66.017:546-4(043.3) М-63] (1).
Մակերեվույթների գրտնակման գործընթացի արդյունավետության բարձրացումը գերձայնային տատանումների կիրառմամբ : Ատենախոս. ...Ե.02.03- «Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Խաչատրյան, Նաիրի Հրայրի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալասարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտական ղեկավար՝ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Բ.Ս. Բալասանյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.914.5 (043.3) Խ-28] (1).
Պարամետրերի ախտորոշության պայմաններում ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակում և հետազոտում : Ատենախոս. ... տեխ. գիտ. թեկն. : Ե.27.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Մելիքյան, Նազելի Վազգենի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Ս.Խ. Խուդավերդյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77(043.3) Մ-49] (1).
Синтез полимерных композитов с заранее заданными свойствами методом фронтальной полимеризации : Дис. ... канд.техн. наук: 05.17.04 / НПУА (Фонд).

by Сукиасян, Жанна Кареновна | Национальный политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: А.О. Тоноян Availability: Items available for reference: [Call number: 66.095.26(043.3) С-89] (1).
Մետաղ-ֆերոէլեկտրիկ-մետաղ նանոթաղանթային կառուցվածքների ստացումը և ստատիկ, դինամիկ բնութագրերի հետազոտումը : Ատենախոսություն - Ե.27.01- «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի / Հ.Ռ. Դաշտոյան; ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Դաշտոյան, Հովհաննես Ռոբերտի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտական ղեկավար` Վ.Վ. Բունիաթյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3.049.77:621.38(043.3) Դ-19] (1).
Բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիաների մեթոդով բազմաչափ դիսկրետ կառավարման համակարգերի մշակում : Ատենախոս. ... տեխ. գիտ. թեկն. : Ե.13.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).

by Oհանյան, Օվսաննա Համլետի | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: Գիտ. ղեկ. ` Օ.Ն. Գասպարյան Availability: Items available for reference: [Call number: 681.511.2(043.3) Օ-45] (1).
Влияние внешних факторов на тепло физические свойства текстильных изделий и разработка метода их оценки : Дис. ... канд. техн. наук: 05.19.01 / МОиН РА, НПУА (Фонд).

by Манасян, Наира Князевна | Министерство образования и науки Республики Армения | Национальный политехнический университет Армении (Фонд).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2016Dissertation note: Науч. рук.: З.А. Минасян Availability: Items available for reference: [Call number: 620.2:677.077(043.3) М-23] (1).

Powered by Koha