ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 37 results. Subscribe to this search

|
Բարձր տեխնոլոգիական հատկություններով ցածր լեգիրված պղնձե համաձուլվածքների մշակումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոսության :Ե.16.01 / ՀՀ կրթ. և գիտ. նախ., ՀՊՃՀ.

by Կարապետյան, Հենրիկ Արամի, 1951- | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան :, 2004Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Գ.Ս. Հովսեփյան Other title: Разработка малолегированных медных сплавов с высокими технологическими свойствами : Автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 /.Availability: Items available for reference: [Call number: 620.22:669.3:669.018.252.2(043.3) Կ-29] (2).
ՀՀԳԱԱ ակադեմիկոս Վարազդատ Հարությունյանի գիտաստեղծագործական ժառանգությունը : Սեղմագիր ճարտ. թեկն. ... ատենախոսության : / ՀՀ կրթ. և գիտ. նախ., ԵրՃՇՊՀ.

by Շահմուրադյան, Վարդան Ռուբենի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան :, 2005Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Յու. Ա. Սաֆարյան Other title: Научно-творческое наследие академика НАН РА Вараздата Мартиросовича Арутюняна : Автореферат дис. ... канд. архит. : 18.00.01 /.Availability: Items available for reference: [Call number: 72.03(092)(479.25)(043.3) Շ-20] (2).
Ծակոտկեն սիլիցիումի և մետաղօքսիդային կիսահաղորդչային բարակթաղանթային նանոկառուցվածքների հիման վրա գազային սենսորների ստացումը և հետազոտումը : Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.10 / ՀՀ կրթ. և գիտ. նախարարություն, ԵՊՀ.

by Գալստյան, Վարդան Էլբրուսի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն. Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2007Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Մ. Հարությունյան Other title: Получение и исследование газовых сенсоров на основе пористого кремния и металлоксидных полупроводниковых тонкопленочных наноструктур : Автореферат дис. ... канд. техн. наук: 01.04.10 /.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.222.22:553.577-43(043.3) Գ-20] (1).
Լեռնային ջրընդունիչների նախագծա-հիդրավլիկական հաշվարկման մեթոդների կատարելագործումը : Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.03 / Ք.Վ. Մարտիրոսյան; ՀՀ Կրթ. և գիտ. նախ., ԵՃՇՊՀ.

by Մարտիրոսյան, Քոչար Վասիլի | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2008Dissertation note: ՀՀ Կրթ. և գիտ. նախարարություն, ԵՃՇՊՀ, Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Մ. Ղազարյան Other title: Усовершенствование методов проектно-гидравлических расчетов горных водоприемников : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: [Call number: 69.035:626.860.4(043.3)] (3).
Մաքուր ցինկի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացի մշակումը սուլֆիդացինկային խտանյութերի ուղղակի հիդրոօքսիդացման կիրառմամբ : Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոսության : Ե.16.02 / Թ.Ռ. Ավագյան; ՀՀ Կրթ. և գիտ. նախ., ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ).

by Ավագյան, Թամարա Ռոբերտի | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան , 2008Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ տգդ, պրոֆ. Լ.Ե. Սարգսյան, ՀՀ Կրթ. և գիտ. նախ-թյուն, ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ). Other title: Разработка технологического процесса получения чистого цинка с применением прямого гидроокисления сульфидноцинковых концентратов : Автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 669.54(043.3)] (3).
Մետաղական հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի ընտրումը, կատարելագործումը և նորերի ստեղծումը : Սեղմագիր ... տեխն. գիտ. դ-ր ատենախոս. : Ե.00.10 / Ա.Հ. Հովհաննիսյան ; ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Հովհաննիսյան, Արմեն Հենրիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան , 2008Dissertation note: Գիտ. խորհրդատու՝ տեխ. գիտ. դոկտ., պրոֆ. Յու.Ա. Աղաբալյան Other title: Выбор, совершенствование и создание новых систем подземной разработки металлических месторождений : Автореф. дис. ...канд. техн. д-ра : 24.00.01.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ | Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 622.14:553.3(043.3)] (4).
Անհամասեռ միջավայրերի և մակերևույթների հետազոտումը ԳԲՀ մոտակա դաշտի եղանակով : սեղմ. Ա.04.03- «Ռադիոֆիզիկա» մասն. ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն. / Ա.Բ.Հովսեփյան.

by Հովսեփյան, Արթուր Բագրատի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2009Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ֆ.մ.գ.թ. Ս.Ս.Հախումյան Other title: Исследование неоднородных сред и поверхностей методом СВЧ ближнего поля : Автореф. ... канд. физ.-мат. наук по спец.- Радиофизика.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86:621.372.85(043.3) Հ-87] (1).
Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտա-էկոլոգիական գնահատումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով (ՀՀ Սյունիքի մարզիտարածքի օրինակով) : Սեղմագիր աշխարհագր. գիտ. թեկն.... ատենախոս. : ԻԴ.03.01- / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Մուրադյան, Վահագն Սոսի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2011Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Վ. Խոյեցյան Other title: Ландшафтно-экологическая оценка горных геосистем с помощью географических информационных систем (на примере территории Сюникского марза, РА). Автореферат дис. ... канд. геогр. наук : 24.03.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 911.2:551.4/5(043.3) Մ-99] (1).
Գերթեթև խոշոր լցանյութերի ստացում օբսիդիանի փքմամբ : Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.01 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՃՇՊՀ.

by Սարգսյան, Թամարա Մերուժանի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2011Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ա.Մ. Սաֆարյան Other title: Получение сверхлегкого крупного заполнителя вспучеванием обсидиана. Автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01.Availability: Items available for reference: [Call number: 691.322(043.3) Ս-25] (2).
Քաղաքացիական շինրարության զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.02 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՃՇՊՀ.

by Խաչատրյան, Աննա Արտավազդի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2011Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան Other title: Перспективы развития гражданского строительства в Республике Армения. Автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02.Availability: Items available for reference: [Call number: 725.017.9(479.25)(043.3) Խ-28] (1).
Բազմակապուղային հաղորդման ազդանշանների ձևավորման քվազիօպտիկական համախմբիչի մշակումը և հետազոտումը : Ատենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.12.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊՃՀ.

by Ստեփանյան, Նորայր Գրիգորիի, 1978- | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2004Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Ժ.Մ. Հովսեփյան Availability: Items available for reference: [Call number: 621.396.4(043.3) Ս-79] (1).
Կամուրջների ձգվածության և տարածական դեֆորմացման ազդեցությունը դրանց սեյսմակայունության վրա : Սեղմագիր ... տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. : Ե.23.04 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵրՃՇՊՀ.

by Ավետիսյան, Հակոբ Գևորգի | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2005Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Վ.Ա. Համբարձումյան Other title: Влияние протяженности мостов и пространственной деформации на их сейсмостойкость : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04.Availability: Items available for reference: [Call number: 624.04:699.841(043.3) Ա-79] (2).
Անցումային տնտեսության ինստիտուցիոնալ համակարգը և նրա կատարելագործման հիմնախնդիրները : Սեղմ. Ը.00.03- «Տեսական տնտեսագիտություն» մասն. տնտեսակ. թեկն. / ՀՀ ԿևԳՆ, ԵՊՀ.

by Աթաբեկյան, Գուրգեն Զավենի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2004Dissertation note: Գիտ. ղեկ.՝ Գ.Ա. Ղարիբյան Other title: Институциональная система переходной экономики и проблемы ее усовершенствования : Автореф. ... канд. экон. наук по спец. 08.00.01-Экономическая теория.Availability: Items available for reference: [Call number: 005.22-029.33(043.3) Ա-26] (1).
Դիէլեկտրիկական սահմանափակմամբ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում կոլեկտիվ վիճակների . օպտիկական եր.ույթների հետազոտումը : Սեղմ. Ա.04.10- «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտության ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի / Ն.Բ.Մարգարյան; ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն; Երևանի պետկան համալսարան.

by Մարգարյան, Նարեկ Բաբիկի.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2016Dissertation note: ՀՀ Կրթության և գիտոթյան նախարարությունԵրևանի պետկան համալսարանԳիտ. ղեկ.՝ ֆ.մ.դ-ր,Կ.Հ.Ահարոնյան Other title: Исследование коллективных состояний и оптических явлений в полупроводниковых наноструктурах с диэлектрическим ограничением. Автореф. ... канд. физ.-мат. наук по спец. 01.04.10.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.226.2 (043.3) Մ-35] (1).
Շոգեգազային էներգոբլոկների արդյունավետության բարձրացումը ջերմային տրանսֆորմատորների օգտագործմամբ : Սեղմ. ֆիզմաթ . գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.14.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ.

by Խաչատրյան, Ռուբեն Գևորգի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Լ.Ս. Հովհաննիսյան Other title: Повышение эффективности парогазовых энергоблоков с использованием тепловых трансформаторов : Автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук. : 05.14.03 /.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: [Call number: 621.8.036 (043.3) Խ-28] (3).
Ռադիոաստղագիտական եղանակների կիրառումը որոշ ռադիոֆիզիկական խնդիրներում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Ավետիսյան, Գևորգ Սահակի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Ա. Փիրումյան Other title: Применение радиоастрономических методов в некоторых радиофизических задачах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 .Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86(043.3) Ա-79] (1).
Մակերևութային էլեկտրամագնիսական ալիքները պարբերական և բազմաշերտ կառուցվածքներում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / ՀՀ ԿԳՆ,ԵՊՀ.

by Սահակյան, Խաչիկ Սուրիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ.ղեկ. ` Խ.Վ. Ներկարարյան Other title: Поверхностные электромагнитные волны в периодических и многослойных структурах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03.Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86(043.3) Ա-15] (1).
Ֆերրոմագնիսական միջավայրերում ԳԲՀ և օպտիկական տիրույթների էլեկտրամագնիսական ճառագայթման փոխակերպման հետազոտումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ա.04.03 / ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ.

by Ջուլֆայան, Հակոբ Գրիգորի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Երևանի պետական համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ.ղեկ.` Ա.Հ. Մակարյան Other title: Исследование преобразoвания электромагнитного излучения свч и оптического диапазонов в феромагнитных средах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 .Availability: Items available for reference: [Call number: 537.86(043.3) Ջ-90] (1).
Բազմանպատակ կադաստրային համակարգի քարտեզագրական հիմքի բովանդակության կատարելագործումը : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Զ.01.01 / ՀՀ ԿԳՆ,ՀԱԱՀ.

by Գևորգյան, Գևորգ Աշոտի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ.ղեկ.` Պ.Ս. Էֆենդյան Other title: Совершенствование сушности картографической основы многоцеловой кадастровой системы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.01 .Availability: Items available for reference: [Call number: 528.9(043.3) Գ-47] (1).
Ստորգետնյա տարածությունների կադաստրի վարման կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.23.06 / ՀՀ ԿԳՆ, ՃՇՀԱՀ.

by Դավթյան, Սմբատ Ռուբիկի | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Երևան, 2017Dissertation note: Գիտ. ղեկ.` Հ.Ս. Պետրոսյան Other title: Организация ведения кадастра подземных пространств в Республике Армения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06.Availability: Items available for reference: [Call number: 528.4(479.25)(043.3) Դ-23] (1).

Powered by Koha