ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 522 results. Subscribe to this search

|
Разработка комплекса алгоритмов и программ иерахической сегментации и восстановления изображений : Автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / ИПИА НАН РА.

by Сажумян, Григор Саргисович | Национальная Академия наук РА. Институт проблем информатики и автоматизации.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван , 2008Dissertation note: Науч. рук. Д.Г. Асатрян Other title: Պատկերների հիերարխիկ սեգմենտացիայի և վերականգնման ալգորիթմների և ծրագրերի համալիրի մշակում : Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոսության : Ե.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.932.4(043.3) С-20] (1).
Лекции по основам геометрического моделирования / К.И. Вальков ; МВССО РСФСР.

by Вальков, Кирилл Иванович | Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1975Availability: Items available for loan: [Call number: 004.925.8 В-16] (1).
LabVIEW для всех / Дж. Трэвис, Дж. Кринг.

by Трэвис, Джеффри | Кринг, Джим.

Edition: 3-е изд., перераб. и доп.Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : ДМК, 2008Availability: Items available for loan: [Call number: 004.94 Т-65] (1).
Математическое моделирование структуры потока вещества в аппаратах : Учебное пособие / Н.Н. Барабанов, Ю.В. Шариков ; МВССО РСФСР, ВПИ.

by Барабанов, Николай Николаевич | Шариков, Юрий Васильевич | Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР | Владимирский политехнический институт.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Владимир : Б/И, 1986Availability: Items available for loan: [Call number: 519.8 Б-24] (2).
Математическое моделирование / Пер. с англ. Ю.П. Гупало, Ред. Дж. Эндрюс, Р. Мак-лоун.

by Гупало, Ю.П [пер.] | Эндрюс, Дж [ред.] | Мак-Лоун, Р [ред.].

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Мир, 1979Availability: Items available for loan: [Call number: 519.8 М-34] (4).
Методы и алгоритмы координации в промышленных системах управления / Р.А. Алиев, М.И. Либерзон.

by Алиев, Рафик Азизович | Либерзон, Мирон Израилович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Радио и связь, 1987Availability: Items available for loan: [Call number: 658.5 A-50] (3).
Аналоговое моделирование систем управления / Е.Д. Горбацевич, Ф.Ф. Левинзон ; Под ред. Е.П. Попова и И.М. Тетельбаума.

by Горбацевич, Евгений Дмитриевич | Левинзон, Ф.Ф | Попова, Е.П. ред. edt | Тетельбаума, И.М. ред. edt.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Физматлит, 1984Availability: Items available for loan: [Call number: 681.51 Г-67] (1).
Решение гидроэнергетических задач на ЭВМ : (Элементы САПР и АСНИ) / Ю.С. Васильев, В.И. Риссарионов, Л.И. Кубышкин.

by Васильев, Юрий Сергеевич | Риссарионов, Владимир Иванович | Кубышкин, Леонид Иванович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Энергоатомиздат, 1987Availability: Items available for loan: [Call number: 681.3 В-19] (5).
Математическое моделирование в экономике : Научые труды НИИЭП / НИИ экономики и планирования при Госплане АрмССР; Науч. ред. Ю.Т. Мовсесян.

by Մովսիսյան, Յուրի Թադևոսի, 1929-1994 [науч. ред.] | Научно-исследовательский институт экономики и планирования при Госплане АрмССР | Госплан Армянской ССР.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван : НИИЭП при Госплане АрмССР, 1974-Availability: Items available for loan: [Call number: 330.115 М-34] (1).
Математическое моделирование металлургических процессов : Учебное пособие для вузов / В.П. Цымбал.

by Цымбал, Валентин Павлович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Металлургия, 1986Availability: Items available for loan: [Call number: 669 Ц-94] (6).
Прикладные методы статистического моделирования / А.С. Шалыгин, Ю.И. Палагин.

by Шалыгин, Аркадий Сергеевич | Палагин, Юрий Иванович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ленинград : Машиностроение, 1986Availability: Items available for loan: [Call number: 681.5 Ш-18] (2).
Структурно-автоматные модели технических систем / Н.Г. Малышев.

by Малышев, Николай Григорьевич.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Радио и связь, 1986Availability: Items available for loan: [Call number: 681.51 М-20] (5).
Программный комплекс автоматического анализа, оптимизации и синтеза однопоточных, многопоточных и распределительных программ для вычисления систем функций с рекурсивными вызовами : Автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Ин-т проблем информатики и автоматизации НАН РА.

by Газарян, Арташес Каренович | Институт проблем информатики и автоматизации национальной академии наук Республики Армения.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2009Dissertation note: Науч. рук. Г.Б.Маранджян Other title: Ավտոմատ վերլուծման, օպտիմիզացիայի, ինչպես նաև միահոսք, բազմահոսք և բաշխված ծրագրերի սինթեզի ծրագրային համալիր ռեկուրսիվ կանչերով ֆունկցիաների համակարգեր հաշվելու համար. Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս.: Ե.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:519.6(043.3) Г-13] (1).
Имитационное моделирование экономического механизма строительной организации / Ю. Сутт.

by Сутт, Юрий Владимирович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Таллинн : Валгус, 1985Availability: Items available for loan: [Call number: 69 С-90] (5).
Моделирование земной коры территории АрмССР с помощью экспериментального изучения петрофизических свойств горных пород : Межвузовский тематический сборник научных трудов / ЕрПИ, МВиССО АрмССР.

by Ереванский политехнический институт им. К. Маркса | Министерство высшего и среднего специального образования АрмССР.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ереван , 1986Availability: Items available for reference: [Call number: 550] (1).
Разработка модифицированных быстрых алгоритмов Фурье и реализация в кластерной среде : Автореф. дис. ... канд. техн. наук по спец. 05.13.05 / ИПИА НАН РА.

by Барсегян, Рафаэль Ваняевич.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2010Dissertation note: ИПИА НАН РАНауч. рук.: д.т.н. А.Г.Саруханян Other title: Ֆուրյեի մոդիֆիկացված արագ ալգորիթմների մշակումը և իրականացումը կլաստերային միջավայրում. Սեղմ. տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 517.518.45(043.3) Б-26] (1).
Предупреждение загрязнения окружающей среды с помощью макроэкономического моделирования (на примере Республики Армения) : Автореф. дис. ... канд. эконэ наук по спец. 08.00.08- Экономико-математические методы и моделирование / А.О. Апинян.

by Апинян, Артак Овикович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2005Dissertation note: МОН РА, ЕГУНауч. рук.: д.т.н., проф. А.А.Аракелян Other title: Մակրոտնտեսական մոդելավորումը շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելման գործում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). Սեղմ. Ը.00.08- «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասն. տնտեսագիտ. թեկն..Availability: Items available for reference: [Call number: 504.6:330.101.541(479.25)(043.3) А-76] (1).
Динамика процессов химической технологии : Учебное пособие / И.О. Протодьяконов, О.В. Муратов, И.И. Евлампиев.

by Протодьяконов, Игорь Орестович | Муратов, Олег Вадимович | Евлампиев, Игорь Иванович.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ленинград : Химия, 1984Availability: Items available for loan: [Call number: 66 П-83] (3).
Разработка эффективных методов восстановления абсолютной фазы интерференционных картин : Автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / ИПИА, НАН РА.

by Барсегян, Юрий Арменович | Институт проблем информатики и автоматизации | Национальной академии наук Республики Армения.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2010Dissertation note: Науч. рук.: А.Г. Саруханян Other title: Ինտերֆերենցիոն պատկերների լրիվ փուլի վերականգման արդյունավետ մեթոդների մշակում : Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:519.6:621.3.018.2(043.3) Б-14] (1).
Разработка адаптивных ЦВЗ-алгоритмов защиты музыкальных произведений : Автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / НАН РА, ИПИА.

by Таирян, Сергей Васильевич | Национальной академии наук Республики Армения | Институт проблем информатики и автоматизации.

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Ереван, 2010Dissertation note: Науч. рук.: Д.Г. Асатрян Other title: Երաժշտական ստեղծագործությունների պաշտպանության ջրանշման ադապտիվ ալգորիթմների մշակում Սեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոս. : Ե.13.05.Availability: Items available for reference: [Call number: 004.4:519.6:78.022(043.3) Т-14] (1).

Powered by Koha