ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 22 results. Subscribe to this search

|
Алгоритм формирования комплексных мер для анализа потребляемой мощности в процессе обогащения минерального сырья / М.К. Багдасарян, В.А. Шахнин, Д.В. Давтян

by Багдасарян, Маринка Каджиковна | Шахнин, Вадим Анатольевич | Давтян, Давид Ванушович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Հանքանյութերի հարստացման գործընթացում սպառվող հզորության վերլուծության համար համալիր միջոցների ձևավորման ալգորիթմ | An algorithm for the formation of complex measures for the analysis of the consumed power in the mineral raw-material beneficiation process .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Определение рабочего состояния подшипников гидрогенератора малой гидроэлектростанции / А.Л. Маилян, Г.Х. Казарян

by Маилян, Антон Левонович | Казарян, Гагик Ханаевич.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հիդրոգեներատորի առանցքակալների աշխատանքային վիճակի որոշումը | Determining the operation state of the hydro-aggregate bearings of a small hydro-power plant.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию нагрева обмотки синхронного двигателя рудоразмольной мельницы, возникающего в асинхронном режиме / Т.Н. Мноян

by Мноян, Тигран Норайрович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Ասինխրոն ռեժիմում հանքաքարի աղացի սինխրոն շարժիչի փաթույթի տաքացման հետազոտման մասին | Investigating the winding heating of the ore-grinding mill synchronous motor in its asynchronous regime.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Новая конструкция секции самовосстанавливающегося конденсатора / П.О. Хачатрян, Э.В. Кургинян, Л.А. Варданян

by Хачатрян, Пепо Оганесович | Кургинян, Эдуард Вагаршакович | Варданян, Лиана Артемовна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Ինքնավերականգնվող կոնդենսատորի սեկցիայի նոր կառուցվածք | A new structure for a section of a self–recovering capacitor.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Оценка влияния внутримельничной нагрузки на рабочие характеристики приводного двигателя / М.К. Багдасарян, T.Н. Мноян

by Багдасарян, Маринка Каджиковна | Мноян, Тигран Норикович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Աղացի բեռի ազդեցության գնահատումը բանեցման շարժիչի աշխատանքային բնութագրերի վրա | Estimating the impact of the intramill load on the operating characteristics of the drive motor.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Изменение параметров трансформатора продольного включения в схеме продольной компенсации / Н.П. Бадалян, Г.П. Колесник, С.Г. Соловьёва

by Бадалян, Норайр Петикович | Колесник, Григорий Платонович | Соловьева, София Георгиевна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Երկայնական միացվող տրանսֆորամատորի պարամետրերի փոփոխումը երկայնական կոմպենսացման սխեմայում | Changing the parameters of the longitudinal inclusion transformer in the longitudinal compensation circuit.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию зависимости режимных параметров от пассивных элементов электрической цепи методом структурных чисел / Г.В. Арутюнян

by Арутюнян, Гоар Вачагановна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Էլեկտրական շղթայի ռեժիմային պարամետրերի պասսիվ տարրերից կախվածության հետազոտման վերաբերյալ կառուցվածքային թվերի կիրառմամբ | Study of the dependence of regime parameters on the passive elements of the electric circuit by the method of structural numbers.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Оценка электрических параметров кислотных источников энергии на основе математической модели / С.А. Саакян, М.К. Дарахчян

by Саакян, Саак Артаваздович | Дарахчян, Мариам Карапетовна.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Էներգիայի թթվային աղբյուրների էլեկտրական պարամետրերի գնահատումը մաթեմատիկական մոդելի հիման վրա | Estimating the electrical parameters of acidic power sources based on the mathematical model.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Алгоритм формирования комплексных мер для анализа потребляемой мощности в процессе обогащения минерального сырья / М.К. Багдасарян, В.А. Шахнин, Д.В. Давтян

by Багдасарян, Маринка Каджиковна | Шахнин, Вадим Анатольевич | Давтян, Давид Ванушович.

Source: Вестник Национального Политехнического Университета Армении. Серия : Электротехника, энергетика.Material type: article Article Other title: Հանքանյութերի հարստացման գործընթացում սպառվող հզորության վերլուծության համար համալիր միջոցների ձևավորման ալգորիթմ | An algorithm for the formation of complex measures for the analysis of the consumed power in the mineral raw-material beneficiation process .Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: (1).
К электродинамике недвижущихся тел(построение теории электромагнитного поля Максвелла на основе теоремы Гаусса) / М.А. Арамян

by Арамян, М.А.

Source: Вестник ГИУА . Сборник научных статей .Material type: article Article Other title: On non-movable bodies electrodynamics (formation of the theory of Maxwell's electromagnetic field based on the Gauss theorem) | Անշարժ մարմինների էլեկտրադինամիկայի վերաբերյալ (Մաքսվելի էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսության կառուցումը Գաուսի թեորեմի հիման վրա).Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Параллельная реализация градиентного метода для решения задач оптимизации электромеханики / Л.Т. Оганнисян

by Оганнисян, Л.Т.

Source: Вестник ГИУА . Сборник научных статей .Material type: article Article Other title: Parallel realization of gradient method for solution of optimization problems in electromechanics | Էլեկտրամեխանիկայում օպտիմալացման խնդիրների լուծման գրադիենտային մեթոդի զուգահեռ տարբերակի իրագործումը .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Маслостойкий силиконовый нанокомпозит с применением природных силикатов / В.С. Даниелян, Б.М. Датурян

by Даниелян, В.С | Датурян, Б.М.

Source: Вестник ГИУА . Сборник научных статей .Material type: article Article Other title: Oil-resistant silicone nanocomposite with natural silicates | Յուղակայուն սիլիկոնային նանոկոմպոզիտ` բնական սիլիկատների կիրառմամբ.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Влияние нанонаполнителей на свойства полимерных материалов / В.С. Даниелян

by Даниелян, В.С.

Source: Вестник ГИУА . Сборник научных статей .Material type: article Article Other title: Influence of nanofillers on properties of polymeric materials | Նանոլցանյութերի ազդեցությունը պոլիմերային նյութերի հատկությունների վրա.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Ինդուկտիվ ջերմային տվիչի ջերմային տարրի հովացման ժամանակի գնահատումը / Ն.Զ. Գրիգորյան, Ս.Գ. Ռշտունի

by Գրիգորյան, Ն.Զ | Ռշտունի, Ս.Գ.

Source: ՀՊՃՀ լրաբեր . Գիտական հոդվածների ժողովածու .Material type: article Article Other title: Evaluation of thermal element cooling time for inductive thermal transducer | Оценка времени охлаждения теплового элемента индуктивного теплового датчика.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: (1).
Исследование теплового поля, максимального перепада температуры и полного теплового сопротивления в цилиндрических конденсаторах / Л.А. Варданян, Э.В. Кургинян, П.О. Хачатрян

by Варданян, Лиана Артемовна | Кургинян, Эдуард Вагаршакович | Хачатрян, Пепо Оганнессович.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Գլանային կոնդենսատորներում ջերմային դաշտի, ջերմաստիճանի առավելագույն անկման և լրիվ ջերմային դիմադրության հետազոտումը | Studying the Heat Field, the Maximum Temperature Difference and the Total Thermal Resistance in Cylindrical Capacitors.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию отображения полной мощности активного четырехполюсника / В.С. Сафарян, Г.В. Арутюнян

by Сафарян, Виталий Сафарович | Арутюнян, Гоар Вачагановна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Ակտիվ քառաբևեռի լրիվ հզորության արտապատկերման հետազոտության վերաբերյալ | Investigating the Display of the Full Power of the Active Two-port .Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Модель для исследования угловой и токовой погрешностей индукционного преобразователя тока / Багдасарян М.К.

by Багдасарян, Маринка Каджиковна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Հոսանքի ինդուկցիոն կերպափոխիչի հոսքային և անկյունային սխալանքների հետազոտման մոդել | A Model for Studying the Angular and Current Errors of an Induction Current Converter.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Hardware and Software Implementation of Induction Electric Drive Control with the Percussive Application of a Load / T.E. Hakobyan

by Hakobyan, Tigran Eduard.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Հարվածային բեռով ասինխրոն էլեկտրաբանեցմամբ կառավարման ապարատածրագրային իրականացում | Аппаратно-программная реализация управления асинхронным электроприводом при ударной нагрузке.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
К исследованию последовательного соединения четырехполюсников / Арутюнян Г.В.

by Арутюнян, Гоар Вачагановна.

Source: Вестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетикаMaterial type: article Article Other title: Քառաբևեռների հաջորդաբար միացման հետազոտման վերաբերյալ | Development of Hardware and Software for Remote Control of Electromechanical Systems Working with Percussive Application of a Load.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Development of Hardware and Software for Remote Control of Electromechanical Systems Working with Percussive Application of a Load / T.E. Hakobyan

by Hakobyan, Tigran Eduard.

Source: Proceedings of State engineering university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Հարվածային բեռի հավելմամբ աշխատող էլեկտրամեխանիկական համակարգերի հեռակառավարման ապարատածրագրային միջոցների մշակումը | Разработка аппаратно-программных средств дистанционного управления электромеханическими системами, работающими с ударным приложением нагрузки.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha