ՀԱՊՀ Գրադարանի Գրացուցակ = NPUA Library Catalog

Your search returned 211 results. Subscribe to this search

|
Dynamic modelling of cybersecurity investments under ambiguity / A.H. Grigoryan

by Grigoryan, Arman Hrant.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Динамическое моделирование инвестиций в сфере кибербезопасности в условиях существенных неопределенностей | Ներդրումների դինամիկ մոդելավորումը կիբեռանվտանգության ոլորտում` նշանակալից անորոշության պայմաններում .Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Enhancement of absorption characteristics of multinanolayer photovoltaic cells by using chirped distributed bragg reflectors / H.V. Baghdasaryan et al

by Baghdasaryan, Hovik Vardan | Knyazyan, Tamara Mihran | Hovhannisyan, Tamara Tumas | Marciniak, Marian.

Source: Proceedings of National polytechnic university of Armenia . Series: Information technologies, electronics, radio engineeringMaterial type: article Article Other title: Улучшение поглощательных характеристик многонанослойных фотогальванических элементов с использованием чирпованных распределенных брэгговских отражателей | Բազմանանոշերտ ֆոտոգալվանական տարրերի կլանող բնութագրերի բարելավումը չիրպային բաշխված բրեգյան անդրադարձիչների օգտագործմամբ.Online access: Electronic version Availability: Items available for reference: (1).
Об одном алгоритме оценки параметров MAP потока / С.М. Двейдари

by Двейдари, Суфиан Муавейя.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: MAP հոսքի պարամետրերի գնահատման մեկ ալգորիթմի մասին | Algorithm of the estimation of MAP traffic parameters.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Генерация учебных планов на основе дерева целей подготовки специалистов / Г.И. Маргаров, А.Ш. Симонян

by Маргаров, Геворг Иванович | Симонян, Армен Шуркаевич.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Մասնագետների պատրաստման նպատակների ծառի հիման վրա ուսումնական պլանների գեներացումը | Generation of curricula on the basis of the specialist preparation objective tree.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
О влиянии параметров электрохимической ячейки на амплитуд у тока переменно-токового полярографа / А.С. Матевосян

by Матевосян, Армен Сумбатович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Էլեկտրաքիմիական բջջի պարամետրերի ազդեցությունները փոփոխական-հոսանքային բևեռագրչի հոսանքի ամպլիտուդի վրա | On impact of electrochemical cell parameters upon amplitude of ac current polarograph.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Исследование нестационарного температурного поля сердечника статора гидрогенератора / Р.Е. Акопян

by Акопян, Рубен Ервандович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Հիդրոգեներատորի միջուկի ոչ ստացիոնար ջերմաստիճանային դաշտի հետազոտում | Investigation of the nonstationary temperature core field of a hydrogenerator stator core.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Блок питания CO2-лазера с учётом модели акустоплазменного разряда / А.С. Абраамян, К.В. Акопян, Г.Т. Оганесян

by Абраамян, Алексан Сеникеримович | Акопян, Карен Ваагнович | Оганесян, Гектор Торгомович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Ակուստապլազմային պարպման մոդելի հիմքի վրա CO2 -լազերի սնուցման աղբյուր | Power supply for CO2-laser based on acoustoplasma discharge model.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Թվային ֆունկցիոնալ հանգույցների արագացված բնութագրման մեթոդ / Է.Հ. Մուսայելյան

by Մուսայելյան, Էդուարդ Հովհաննեսի.

Source: Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի . Սերիա "Մոդելավորում, օպտիմալացում, կառավարում"Material type: article Article Other title: Метод ускоренной характеризации цифровых функциональных узлов | A method of accelerating characterization process of digital functional cells.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: (1).
Էլեկտրամեխանիկական համակարգի հետազոտումը տեխնոլոգիական բեռի փոփոխման պայմաններում / Մ.Ք. Բաղդասարյան, Մ.Ե. Յոնդեմ, Մ.Պ. Հարությունյան

by Բաղդասարյան, Մարինկա Քաջիկի | Յոնդեմ, Մուրադ Երվանդի | Հարությունյան, Մարգարիտա Պատվականի.

Source: Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան . Սերիա: Մոդելավորում, օպտիմալացում, կառավարումMaterial type: article Article Other title: Исследование электромеханической системы в условиях иаменения технологических нагрузок | Investing of electromechanical system in the condition of technological load change.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: (1).
Возбуждение рабочей волны металлодиэлектрических волноводов круглого сечения / М.Ц. Айвазян

by Айвазян, Мартин Цолакович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Կլոր մետաղ-դիէլեկտրիկական ալիքատարերի աշխատանքային ալիքի գրգռումը | Calculation of the main dimensions of circular metal-dielectric waveguides operating mode exciter.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Численное моделирование биомеханического взаимодействия импланта с костной тканью челюсти / С.Н. Акопян, В.Г. Испирян, М.Г. Арутюнян

by Акопян, Сергей Нерсесович | Испирян, Ваге Грачикович | Арутюнян, Михаил Гургенович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Իմպլանտի և ծնոտային ոսկրի կենսամեխանիկական փոխազդեցության թվային մոդելավորում | Computational modeling of implant's and jawbone tissue biomechanical interaction.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Универсальное микроконвертерное устройство многорежимной коммутации фаз и электрического дробления основного шага двухвазного шагового двигателя / В.Ш. Арутюнян, П.А. Ширинян, Г.В. Барегамян

by Арутюнян, Ваан Шаваршович | Ширинян, Петуш Амаякович | Барегамян, Гурген Вирабович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Երկփաթույթ քայլային շարժիչի փաթույթների բազմառեժիմ կոմուտացիայի և հիմնական քայլի էլեկտրական մանրացման համապիտանի միկրոկոնվերտերային սարքավորում | The universal microconverter device of multimode switching of phases and electrical crushing of the main step of the two-phase stepper motor.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Анализ погрешностей каналов измерения широкодиапазонного сейсмометра / Б.М. Мамиконян, В.К. Саркисян

by Мамиконян, Борис Мамиконович | Саркисян, Ваагн Каренович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Լայնատիրույթ սեյսմաչափիչի չափման կապուղիների սխալանքների վերլուծությունը | Analysis of inaccuracies of channel of wide-ranged seismometer velosity measurement.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Обновление и восстановление компонентов разделенных данных в стеганографической системе / В.Г. Маркаров

by Маркаров, Ваган Геворгович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Թաքնագրային համակարգում բաշխված տվյալների բաղադրիչների վերականգնում և նորացում | Renovation and restoration of the separated data components in steganographic system.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Синтез и моделирование троичных логических элементов на основе КМОП структур / О.А. Петросян

by Петросян, Олег Арутюнович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Եռարժեք տրամաբանական տարրերի սինթեզը և մոդելավորումը ԿՄՕԿ կառուցվածքների հիման վրա | Synthesis and simulation of logic trinity elements based on CMOS structures.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Об одном подходе использования вейвлет-преобразований для распознавания электрокардиограмм / Ю.М. Стакян Э.М. Айказян, М.З. Погосян

by Стакян, Юлия Миграновна | Айказян, Эдуард Манукович | Погосян, Мукуч Завенович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Վեյվլետ-ձևափոխությունների օգտագործմամբ էլեկտրասրտագրերի ճանաչման մի մոտեցման մասին | On an approach to application of wavelet transforms for recognizing electrocardiograms.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Построение схем умножения на основе комбинационных умножителей / А.К. Туманян, А.К. Сагателян

by Туманян, Анна Кареновна | Сагателян, Анна Карписовна.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Կոմբինացիոն բազմապատկիչների հիման վրա բազմապատկման սխեմաների կառուցում | The construction of multiplying units based on conbinational multipliers.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Фотодетектор для дистанционного спектрального анализа информативного излучения / А.С. Худавердян и др.

by Худавердян, Ашот Сурикович | Арустамян, Владимир Ервандович | Дохолян, Жанна Гагиковна | Дробышев, Глеб | Худавердян, Сурик Хачикович.

Source: Вестник Государственного Инженерного Университета Армении . Серия: Моделирование, оптимизация, управлениеMaterial type: article Article Other title: Տեղեկատվական ճառագայթի սպեկտրային հեռավերլուծության ֆոտոդետեկտոր | Photodetector for the remote spectral analysis of informative radiation.Online access: Электронная версия Availability: Items available for reference: (1).
Ավտոմատացված թեստավորման համակարգ / Ա.Ն. Մկրտչյան, Ա.Ա. Գուլանյան, Ա.Ա. Պապիկյան

by Մկրտչյան, Արթուր Նորայրի | Գուլանյան, Արարատ Արտավազդի | Պապիկյան, Արման Աղասու.

Source: Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան . Սերիա: Մոդելավորում, օպտիմալացում, կառավարումMaterial type: article Article Other title: Автоматизированная система тестирования | Automated testing system.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: (1).
Վառելիքային մարտկոցներում օգտագործվող կերամիկական նյութերի սինթեզ / Ն.Վ. Մարտիրոսյան

by Մարտիրոսյան, Նորայր Վիլյամսի.

Source: Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան . Սերիա: Մոդելավորում, օպտիմալացում, կառավարումMaterial type: article Article Other title: Синтез керамических материалов, используемых в топливных элементах | Synthesis of ceramic materials applied in solid oxide fuel cells.Online access: Էլեկտրոնային տարբերակ Availability: Items available for reference: (1).

Powered by Koha