000 01014nam a2200181 u 4500
001 001063740
005 20170520014636.0
008 150305s2015 ai fra 0 arm d
041 0 _aarm
100 1 _aՄովսիսյան, Էմմա Ալեքսանդրի
245 1 0 _aԱռևտրային կազմակերպությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները շինարարության ոլորտում (ՀՀ նյութերով) :
_bՍեղմ. Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասն. տնտեսագիտ. թեկն. /
_cԷ.Ա.Մովսիսյան.
260 _aԵրևան,
_c2015.
300 _a22 էջ.
502 _aՀՊՏՀ
502 _aԳիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Մ.Ս.Մելքումյան
650 1 4 _aՏնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
655 7 _aThesis
999 _c102095
_d102095