000 01125nam a2200217 u 4500
001 001074473
005 20170520014655.0
008 150420s2015 ai frm 000 0 arm d
041 0 _aarm
100 1 _aԲալաբանյան, Աբրահամ Հենրիի
245 1 0 _aԻնտեգրալ սխեմաների աշխատանքային պայմանների փոփոխության ազդեցության թուլացման միջոցների մշակում :
_bԱտենախոս. ... տեխն. գիտ. թեկն. : Ե.27.01. /
_cՀՀ ԿԳՆ, ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ).
260 _aԵրևան,
_c2015.
300 _a154 էջ
_a89 նկ., 8 աղ.
502 _aԳիտ. ղեկ.` Վ.Շ. Մելիքյան
504 _aՄատենագիտ. 107 անվ.
650 1 4 _aԷլեկտրոնիկա
650 1 4 _aՄիկրո և նանոԷլեկտրոնիկա
655 7 _aDissertation
710 2 _aՀայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
710 2 _aՀայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հիմնադրամ).
999 _c102144
_d102144