000 02267nab a22003497u 4500
999 _c105881
_d105881
003 AM-NPUA_STL
005 20220323015614.0
008 261021s2021 ai |||||| ||| 00| ||rus d
040 _aAM-NPUA_STL
_cAM-NPUA_STL
041 0 _arus
080 _a621.319.4
100 1 _aВарданян, Лиана Артемовна
245 1 0 _aИсследование теплового поля, максимального перепада температуры и полного теплового сопротивления в цилиндрических конденсаторах /
_cЛ.А. Варданян, Э.В. Кургинян, П.О. Хачатрян
246 1 1 _aԳլանային կոնդենսատորներում ջերմային դաշտի, ջերմաստիճանի առավելագույն անկման և լրիվ ջերմային դիմադրության հետազոտումը
246 1 1 _aStudying the Heat Field, the Maximum Temperature Difference and the Total Thermal Resistance in Cylindrical Capacitors
504 _aСписок лит.: с. 41 (4 назв.)
650 1 4 _aЭлектротехника
650 1 4 _aЭлектромеханика и электротехнические материалы
650 1 4 _aԷլեկտրատեխնիկա
650 1 4 _aԷլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր
650 1 4 _aElectrical Engineering
650 1 4 _aElectromechanics and Electrotechnical Materials
653 _aКонденсатор
653 _aТепловой режим
653 _aПолное тепловое сопротивление
653 _aПерепад температуры
700 1 4 _aКургинян, Эдуард Вагаршакович
700 1 4 _aХачатрян, Пепо Оганнессович
773 _dЕреван : Чартарагет, 2012-
_g2021, № 1, с. 34-43
_tВестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетика
_x1829-3328
856 _uhttps://innovative.polytechnic.am/files/publication_article/1/16322537338022.pdf
_yЭлектронная версия
942 _2udc
_cART