000 01292nam a2200217 u 4500
001 000487798
005 20170519081720.0
008 060511s2002 ai frm 000 0 arm d
041 0 _aarm
100 1 _aՊողոսյան, Վազգեն Վոլոդյայի
245 1 0 _aՇենքերի և շինությունների արտաքին պատերում օգտագործվող շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների ջերմաֆիզիկական բնութագրերի բարելավման ուղիները :
_bԱտենախոս. ... տեխն գիտ. թեկն. : Ե 23.01 /
_cՀՀ ԿԳՆ, ԵրՃՇՊՀ.
260 _aԵրևան :,
_c2002.
300 _a120 էջ. :
_bնկ., աղ.
502 _aԳիտ. ղեկ.՝ Պ.Հ. Տեր-Պետրոսյան
504 _aՕգտ. գրակ. էջ.՝ 110-120
650 1 4 _aՇինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ և շինարարական նյութեր
650 1 4 _aԱրտաքին պատեր
655 7 _aDissertation
710 2 _aՀայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
710 2 _aԵրևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
999 _c55870
_d55870