000 01161nam a2200253 u 4500
999 _c72627
_d72627
001 000684110
003 AM-NPUA_STL
005 20191217014214.0
008 090917s2009 ai fra 000 0 eng d
040 _cAM-NPUA_STL
041 0 _aeng
100 0 _aAbas Adeli Shahir
245 1 0 _aDevelopment of high efficiency modes for heating and cooling of Tabriz city buildings :
_bDiss. ... cand. tech. sciences /
_cYSUNAC.
246 1 1 _aԹավրիզ քաղաքի շենքերի ջերմացրտամատակարարման բարձր արդյունավետության եղանակների մշակումը :
_bՍեղմագիր տեխն. գիտ. թեկն. ... ատենախոսություն : Ե.23.03
260 _aYerevan,
_c2009.
300 _a30 p.
502 _aScient. sup. Z.A. Melikyan
650 1 4 _aEngineering support of buildings and constructions
650 1 4 _aDevelopment of high efficiency modes for heating and cooling
655 7 _aThesis
710 2 _aYerevan State University of Architechture and Construction
856 _uhttps://innovative.polytechnic.am/file_manager/Library/thesis/1580E.pdf
_yElectronic version
942 _2udc
_cAA